Avslutade projekt

Genom åren har vi drivit ett otal projekt. Nedan är ett urval. Undrar du om något annat projekt, eller vill du veta mer, kontakta oss!

Barnrätt för alla

Barnrätt för alla

I barnkonventionen står det att alla barn ska känna till sina rättigheter. För att känna till sina rättigheter behöver barnen också förstå dem. Därför finns Barnrätt för alla. I Barnrätt för alla ingår material och metoder för att lära ut om barnko...
Byt position

Byt position

#bytposition heter BOiU:s event där åldersmaktordningen sätts under lupp. Är det alltid rimligt att vuxna sätter dagordningen? Vad händer om positionerna byts? #bytposition syns i sociala medier genom inslag som ifrågasätter vuxnas makt över barn och...
Typ så här

Typ så här

Välkommen till Typ så här! Typ så här ger tips om allt möjligt för de som finns nära barn: föräldrar, mor-och farföräldrar, förskolepersonal, lärare, föreningsledare med flera. Typ så här huserar i första hand på Facebook: facebook.com/typsahar  Du kan titta på si...
Knas hemma

Knas hemma

Knas hemma står sedan våren 2018 på egna ben. Läs om föreningen på knashemma.se Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt. Den främsta målgruppen för Knas hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-30 år, som anti...
Ord - Uppsalas yngsta magasin

Ord - Uppsalas yngsta magasin

Ord är Uppsalas yngsta magasin. Det görs av barn och unga. Tidningen Ord ligger just nu i vila. Vill du ha uppdateringar om när det händer något på Ord-fronten, följ #tidningenord  på Instagram. De fyra nummer som vi hittills gjort kan du lä...
Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget delades ut för sista året 2022. Det går inte längre att söka bidraget. Guldkantsbidraget var ett bidrag för sommaraktiviteter riktade till barn och ungdomar. Bidraget delades ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund till och med 2022...
Ledarutbildning i Children’s program

Ledarutbildning i Children’s program

Arvsfondsprojektet Children’s program var en utbildningssatsning som drevs av Barnombudet 2019-2022. Children's program drivs nu vidare av Stiftelsen Childrens Program . Children’s program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program med star...

Kontakta Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt med bas i Uppsala.

Barnombudet är helt fristående från kommun, region och stat.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här