Ledarutbildning i Children’s program

Arvsfondsprojektet Children’s program var en utbildningssatsning som drevs av Barnombudet 2019-2022. Children’s program drivs nu vidare av Stiftelsen Childrens Program.

Children’s program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program med starkt familjeperspektiv. Det unika med Children’s program är att barn och föräldrar får mötas under trygga former. De får jobba tillsammans på ett sätt de tidigare inte gjort, och barnen får möjlighet att uttrycka hur missbruket av alkohol eller andra droger skadat och påverkat deras liv. Målet med Arvsfondsprojektet var att programmet ska etableras permanent över hela Sverige. Inom projektet utbildades ledare i programmet.

Forskning på programmet från Örebro universitet 2017, på 19 genomförda grupper (149 barn och föräldrar), visar goda resultat när det gäller förbättrad hälsa, och tendenser till ökad resiliens/motståndskraft för barnen.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här