Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget delades ut för sista året 2022. Det går inte längre att söka bidraget.

Guldkantsbidraget var ett bidrag för sommaraktiviteter riktade till barn och ungdomar. Bidraget delades ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund till och med 2022.

Föreningar, kommunal verksamhet och organisationer kunde söka bidraget. Privatpersoner och företag kunde inte söka.

Bidrag kunde sökas för aktiviteter som sker under sommaren (juni, juli, augusti) och riktade sig till barn och unga upp till 20 år i en eller flera av kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Östhammar eller Uppsala. Bidrag kunde ges för behov som inte ska tillgodoses genom kommunens ordinarie verksamhet.

Bidraget skulle medverka till ett eller flera prioriterade områden:

  1. en uppväxt under trygga och goda förhållanden
  2. att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt
  3. att barn och ungdomar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra
  4. att främja integration och mångfald.

Vidare prioriterades projekt/aktiviteter utifrån följande kriterier:

  • Insatser som involverar så många barn och familjer som möjligt och flera kommuner prioriteras.
  • Insatser som verkar för en direkt och konkret effekt prioriteras.

Alla aktiviteter som genomförts med stöd av Guldkantsbidraget skulle redovisas senast den 30 september ansökningsåret. Sökande blir återbetalningsskyldig om:

  • bidraget använts till annat än det beviljats för, eller
  • om bidraget inte använts i sin helhet (den summa som blivit över ska då återbetalas), eller
  • om redovisning av hur bidraget använts inte inkommit senast den 30 september ansökningsåret.

Max Otterman

Projektutvecklare

Max arbetar med att utveckla nya projekt och verksamheter på Barnombudet. Han ansvarar även för Barnombudets region- och kommunutvecklare.

max.otterman@boiu.se

018-410 10 33

Uppsala läns Barnavårdsförbund

Uppsala läns Barnavårdsförbund har funnits sedan mitten av 1950-talet.

Förbundet ska inom länet stödja det arbete som enligt lag om samhällets barn och ungdomsvård åligger länets socialnämnder, samt i övrigt främja barn och ungdomsvården i länet.

Alla länets kommuner är medlemmar. Styrelsen består av förtroendevalda från respektive kommun.

Förbundet lämnar ekonomiskt bidrag av förbundets medel till behövande barn inom medlemskommunerna. Bidraget kallas ”Guldkant på tillvaron” och betalas ut under maj-juni månad. Fördelningen beslutas av förbundets styrelse. Barnombudet sköter endast administrationen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här