Barnskydd

Barnets rätt till skydd är en av de grundläggande tankarna i barnkonventionen.

BOiU har arbetat med barnskydd på olika sätt sedan starten 1988. Visste du att vi var bidragande till att Barnahus startade?

Samverkansdagen

Samverkansdagen är en studiedag på Uppsala universitet om interprofessionell samverkan när ett barn far illa. Den anordnas sedan 1999 två gånger om året på initiativ av Barnombudet i Uppsala län i nära samarbete med fyra institutioner på universitetet. Vid varje til...

Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet arrangerar två utbildningsdagar om året i ämnen som är aktuella och relevanta för vuxna som möter barn i sin yrkesroll. Barnskyddsrådet verkar för att barn som behöver skydd ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet...
Stöd och råd

Stöd och råd

BOiU ger stöd och råd till barn och unga och till vuxna som finns nära ett barn som behöver hjälp. Vi lyssnar, vägleder, ­hän­visar, stöttar och medlar. Vi finns på telefon, mejl, webb och sociala medier. Vi kan träffas om den som söker hjälp vill d...

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här