Tidigare utbildningsdagar

Här listas alla tidigare utbildningsdagar som arrangerats av Barnskyddsrådet i Uppsala län.

Information om aktuella utbildningsdagar hittar du här.

Utbildningsdag om könsdysfori och trans

De senaste åren har antalet unga som söker vård för könsutredning hos Akademiska sjukhuset ökat kraftigt. Många personer som bryter mot samhällets givna normer kring könsidentitet och kön upplever könsdysfori,…

Ensamkommande barn, 10 november 2015

Migrationsverket om ensamkommande barn Fältgruppen City Göteborg om gatubarn Teaching Recovery Techniques Handlingsplan för flyktingbarn Simrishamn Ensamkommande barns röster om sin situation Jämställdhet och normkritik på HVB för ensamkommande barn…

Barns utsagor, 22 september 2015

Utbildning av poliser som ska utreda barn som varit utsatta för brott Lyssna på vad jag säger! – inte hur jag säger det! Children´s participation in child protection, Exit, Voice…

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Om Barnskyddsrådet

I barnskyddsrådet finns personer som är verksamma inom olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

I rådet finns personer från: Akademiska barnsjukhuset, Barnahus i Uppsala, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Barnombudet i Uppsala län, Elevhälsan i Uppsala och Östhammars kommun, grundskolan i Uppsala kommun, Kvinnofridslinjen, Länsstyrelsen, NCK:s kunskapsbank, Polisen, Rättsmedicinska avdelningen, SUF-kunskapscentrum, Uppsala Universitet, Rädda barnen Uppsala län, Röda korset, Socialtjänsten i Uppsala kommun, Råd och stöd i Uppsala kommun och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala län.

Styrelse

Ordförande

Lisa Skiöld, verksamhetschef på Barnombudet i Uppsala län

Ledamöter

  • Gabriel Otterman, barnläkare på Barnskyddsteamet, Akademiska
  • Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare
  • vakant, BUP
  • vakant, Barnahus
  • Elisabeth Hagelin, Rädda barnen Uppsala läns distriktsstyrelse
  • Elisabeth Näsman, seniorprofessor i Sociologi, Uppsala Universitetet
  • Ola Jeremiasson, Socialförvaltningen, Uppsala
  • Maria Grahn Farley, universitetslektor offentlig rätt, Uppsala universitet

Barnskyddsrådet i Uppsala län bildades i augusti 2013.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här