Samverkansdagen

Samverkansdagen är en studiedag på Uppsala universitet om interprofessionell samverkan när ett barn far illa. Den anordnas sedan 1999 två gånger om året på initiativ av Barnombudet i Uppsala län i nära samarbete med fyra institutioner på universitetet.

Vid varje tillfälle träffas cirka 300 blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer och lär av och om varandra. Studiedagen förenar kunskap, tillit och öppenhet för vad som är barnets bästa.

Under pandemin har dagarna arrangerats digitalt men vi har upptäckt andra fördelar med det. På sikt hoppas vi dock delvis återgå till fysiska träffar.

Delta

De studenter som erbjuds denna dag genom sin utbildning får information om deltagande av sin lärare.

Du som studerar till läkare, psykolog, sjuksköterska eller socionom och inte får information av din lärare kan prata med din lärare för att delta.

Du som arbetar som socionom får gärna delta även i din yrkesroll. Kontakta Martin Price eller din utvecklingsledare.

Seminariedag När du misstänker att ett barn far illa

Onsdag 3 januari 2024

Preliminär tid: kl. 10-15

Plats: i studenternas datorer

Program

09-10 Se två inspelade föreläsningar:

  • Föreläsning 1 Soc-anmälan. Varför och vad händer sen? Socialsekreterare, Uppsala kommun
  • Föreläsning 2 Hur påverkar svåra upplevelser i barndomen barns utveckling? Läkare, Akademiska barnsjukhuset

10-12 Gruppdiskussioner

Gruppdiskussioner i digitala grupper inom respektive utbildning.

13-14.45 Paneldiskussion

Paneldiskussionen sänds live via Zoom. Fallen diskuteras och frågor besvaras. Moderator: Martin Price, Barnombudet Uppsala län

14.45 Slut

Martin Price

Barnrättslig rådgivare för Region Uppsala

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

018-700 99 32

martin.price@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här