Stöd och råd

BOiU ger stöd och råd till barn och unga och till vuxna som finns nära ett barn som behöver hjälp. Vi lyssnar, vägleder, ­hän­visar, stöttar och medlar.

Vi finns på telefon, mejl, webb och sociala medier. Vi kan träffas om den som söker hjälp vill det.

Kontakta oss gärna.

Mer stöd och råd

Du hittar länkar till ställen där barn och unga kan få stöd och hjälp om du först går till startsidan och sedan klickar på den rosa bilden ”Få hjälp”:

Vad Barnombudet kan göra i rådgivningsärenden

Vårt perspektiv är barnets och barnets rättigheter. Vi vill gärna prata direkt med berörda barn om det är lämpligt/möjligt.

Vi kan hjälpa till inom Uppsala kommun. Vi kan också ge råd i frågor om vård eller andra verksamheter inom Region Uppsala. Det är kommunen och regionens ansvar att se till att barn får rätt stöd, vård och behandling.

I rådgivningen kan vi:

  • berätta eller ta reda på vilket stöd eller vilken vård och behandling som finns
  • förtydliga och förklara sådant som kan vara svårt att förstå
  • ge information om rättigheter, lagar och riktlinjer
  • vara medlare i vissa låsta lägen

Vad Barnombudet inte kan göra

Vi kan endast hjälpa till inom Uppsala kommun och när det handlar om vård eller andra frågor inom Region Uppsala. Vi kan till exempel inte hjälpa till i ärenden som gäller skolor eller socialtjänst utanför Uppsala kommun.

Vi kan inte

  • kräva att myndigheter genomför specifika åtgärder eller lämnar ut sekretessbelagda handlingar till oss
  • bistå med pengar
  • ta ställning i konflikter mellan vårdnadshavare
  • bistå med juridisk hjälp från jurister
  • vara juridisk företrädare för barn eller vårdnadshavare.

Kontakta Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt med bas i Uppsala.

Barnombudet är helt fristående från kommun, region och stat.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här