Kontaktklasser

Barn och unga är experter på sina liv. Deras unika perspektiv kan ge viktiga bidrag till samhällsutvecklingen.

Det är viktigt att beslutsfattare och andra vuxna tar vara på denna sakkunskap.

Med vår metod Kontaktklasser får eleverna en inblick i hur de demokratiska processerna går till i den egna kommunen och/eller regionen – och de vuxnas beslut blir bättre underbyggda.

Kontakt­klasser ger er barns och ungas perspektiv

Det är viktigt, och faktiskt en skyldighet, att beslutsfattare och andra vuxna tar vara på barns och ungas sakkunskap. Metoden Kontaktklasser underlättar dialogen mellan barn och besluts­fattare. Med hjälp av Barnombudet får ni del av barns och u...

Som kontaktklass tar ni till vara elevernas samhällsengagemang

Metoden Kontaktklasser ger eleverna inblick i hur de demokratiska processerna går till i den egna kommunen och/eller regionen.  Metoden Kontaktklasser underlättar dialogen mellan barn/unga och beslutsfattare. Med hjälp av Barnombudet i Uppsala län...

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster. Hon arbetar också med stödärenden och har hand om regionens sommarjobbare.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här