Kontakt­klasser ger er barns och ungas perspektiv

Det är viktigt, och faktiskt en skyldighet, att beslutsfattare och andra vuxna tar vara på barns och ungas sakkunskap.

Metoden Kontaktklasser underlättar dialogen mellan barn och besluts­fattare. Med hjälp av Barnombudet får ni del av barns och ungas expertis och bidrar samtidigt till att genomföra barnets rättig­heter.

 • Barn och unga är experter på sina liv. Deras unika perspektiv kan ge viktiga bidrag till samhällsutvecklingen.
 • Att lyssna till barns åsikter i frågor som berör dem och ta åsikterna i beaktande är en av de vägledande principerna i barnkonventionen.
 • Denna rättighet har varit eftersatt i myndighetsutövande. Detta påtalades i Barnkonventionsutredningen (SOU 2020:63) och har lett till att förvaltningsdomstol har upphävt beslut.

Ambitionen är att kontaktklasser ska finnas från förskoleålder till och med gymnasiet, med geografisk spridning inom hela Uppsala län.

Så kan det gå till

 1. Vad vill ni veta?
  Ni, som uppdragsgivare, formulerar en fråga/frågor till en grupp av barn eller unga.
 2. Så ska vi göra!
  Vi träffas för att bestämma hur dialogen ska designas och hur resultatet ska användas. Hänsyn tas till exempel till barns/ungas ålder och mognad och geografiska och socio­ekonomiska faktorer.
 3. Dialog
  Barnombudet leder arbetet med dialogen i klassen och genomför den tillsammans med er.
 4. Samman­ställning
  Resultaten från dialogen sammanställs av uppdragsgivaren.
 5. Återkoppling
  Uppdragsgivaren återkopplar besluts­processen till barn och unga som deltagit i dialogen. Detta sker så snart om möjligt och löpande.

Detta ingår i partnerskap med Uppsala kommun

I IOP mellan Barnombudet och Uppsala kommun 2022-2024:

”Utbilda och stödja i förarbete för dialoger med barn och unga tillsammans med kommunkoncernen. Utanför IOP kan även Barnombudet finnas tillgänglig för köp av dialogtjänster (i enlighet med upphandlingsreglerna).”

 • Möten inför en dialog, kring önskemål, behov och upplägg mellan Barnombudet och uppdragsgivaren ingår inom partnerskapet. Detta oavsett om det landar i att Kontaktklasser är det mest lämpliga tillvägagångssättet.
 • Övriga kostnader kopplat till Kontaktklasser ersätts utöver partnerskapet.

Detta ingår i partnerskap med Region Uppsala

IOP mellan Barnombudet och Region Uppsala 2021-2023:

”BOiU bidrar med att designa, bjuda in och genomföra delaktighetsprocesser med barn och unga till vilka medarbetare och beslutsfattare bjuds in.”

 • Inom partnerskapet ingår upp till fyra delaktighetsprocesser/år med fyra grupper barn/unga per process. En delaktighetsprocess per verksamhetsområde.
 • Deltagande klasser arvoderas till klasskassan med 100 kr/elev som deltar. Uppdragsgivaren står för kostnaden. Barnombudet administrerar arvoderingen.
 • Därutöver kan Barnombudet göra utökade varianter eller motsvarande mot ersättning. Detta gäller även andra varianter än just Kontaktklasser.

Ytterligare inom IOP mellan Region Uppsala och Barnombudet vad gäller dialog:

Region Uppsala verkar för att i samverkan med Barnombudet förstärka delaktighet och inkludering av barn och unga i Region Uppsalas arbete samt planerings- och utvecklingsprocesser.

Region Uppsala verkar för att i samarbete med Barnombudet och andra aktörer skapa strukturer och systematisk dialog där barns och ungas perspektiv kan tas tillvara inom ramen för Agenda 2030 och det regionala utvecklingsuppdraget.

Arvodering

Deltagande klasser arvoderas av Barnombudet till klasskassan för sitt bidrag.

 • 100 kr/elev som deltar.

Barnombudet ersätts av uppdragsgivaren.

 • Enligt överenskommelse.

Gör en förfrågan

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Mejladress*
Exempelvis förvaltning
Beskriv i stora drag varför du är intresserad av Kontaktklasser
Jag godkänner att Barnombudet sparar uppgifterna i formuläret för att kunna svara mig och i övrigt hantera mitt ärende.*
Du måste markera denna ruta. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på boiu.se/personuppgifter.
Jag vill gärna börja prenumerera på Barnombudets nyhetsbrev.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på boiu.se/personuppgifter.

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster. Hon arbetar också med stödärenden och har hand om regionens sommarjobbare.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här