Bild av BOiU:s dialogkarta. Kontakta oss om du vill veta mer :) boiu@boiu.se

Dialogkartan – planera bra dialoger med barn och unga

Vill du veta vad barn och unga tycker? Vill du låta barn och unga påverka beslut? Då är Barnombudets dialogkarta ett bra verktyg.

Varje barndialog har specifika utmaningar. Kartan hjälper dig att

  • få syn på tidsramar,
  • se möjligheter och risker, och
  • ger en tydlig bild av vad som behöver göras, och när.

Den kan användas i allt från enkla informationsinsatser till att ge barn delaktighet i stora, komplexa frågor.

Kort sagt är kartan en god hjälp för att kvalitetssäkra era dialoger.

Kontakta oss om du är intresserad av att använda kartan eller vill att vi bistår dig vid utformning av dialog med barn och unga.

Uppsala kommun och Region Uppsala

För verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala erbjuder vi en introduktion till kartan och kan bistå vid utformning av dialog med barn och unga. Helt kostnadsfritt.

Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.

När deltagarna har genomgått utbildningen finns goda förutsättningar att på egen hand, med hjälp av kartan, designa kommande dialoger. 

Övriga

Till aktörer utanför Uppsala kommun och Region Uppsala erbjuder vi introduktion till kartan.

När deltagarna har genomgått utbildningen finns goda förutsättningar att på egen hand, med hjälp av kartan, designa kommande dialoger. 

Efter utbildning kan deltagarna använda dialogkartan hur mycket som helst i sin verksamhet. Vill deltagarna sprida den till andra verksamheter, så behöver dessa först gå utbildningen.

Läs mer och skicka förfrågan.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster. Hon arbetar också med stödärenden och har hand om regionens sommarjobbare.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

 brglas-min

Mer om barnrättsbeslut

Läs mer här om hur barns och ungas rättigheter kan tillgodoses när det ska tas beslut. BOiU kan hjälpa till!

Skaffa barnrättsmappen!

 

Om du inte redan har den så är det hög tid att skaffa barnrättsmappen som håller alla dina viktiga papper på plats!

Köp mappen här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här