Föreläsningar och workshops

Barnombudet erbjuder föreläsningar och workshops om barns rättigheter i kommun och region. Vi arbetar konkret med barns rättigheter sedan 1988 och har erfarenhet av att arbeta tillsammans med verksamheter inom alla områden i kommunal och regional verksamhet.  

Stort tack! Detta var uppskattat bland medarbetarna och vi pratar redan om vilka förändringar vi måste göra.
– Förvaltningsdirektör på Överförmyndarförvaltningen i Uppsala län efter utbildning 2022

Alla föreläsningar och workshops kan genomföras som videomöte. 

Vi har specialsydda paket som fungerar i alla kommuner och regioner, och kan anpassa upplägg för andra verksamheter.

För verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är utbildning kostnadsfri. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.

Hoppa direkt till:

 

Barnkonventionen i kommunen

Inspirationsföreläsning och workshop 

Föreläsningen beskriver grunderna i barnkonventionen i relation till det kommunala arbetet och hur det påverkas av barnkonventionen som lag.  

I föreläsningen presenteras konkreta tips på verktyg och metoder för olika sammanhang.  

Workshop med gruppdiskussioner av nuläge och mål utifrån rubrikerna Kunskap, Beslut, Dialog och Skydd.  Återsamling och kort återkoppling med frågor från grupperna.  

Barnombudet knyter ihop säcken med tips på hur respektive verksamhet kan gå vidare för att börja arbeta.  

 Tidsåtgång

1 timme föreläsning +1 timme workshop inklusive frågestund 

Pris

För verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är utbildning kostnadsfri. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.
Övriga: 20 000 kr
 (max 30 deltagare)
Övriga: 25 000 kr
 (max 60 deltagare)
Kostnad för resa och restid kan tillkomma.

 

Att göra barnrätt i förvaltning eller bolag

Föreläsning och workshop. 

Övergripande föreläsning kring barnrätt och barnkonventionen som lag, samt konkreta, verksamhetsanpassade exempel om att arbeta med barnrättsperspektiv.

Workshop med gruppdiskussioner av nuläge och mål utifrån rubrikerna Kunskap, Beslut, Dialog och Skydd.  Återsamling och kort återkoppling med frågor från grupperna.  

Tidsåtgång

1 timme föreläsning + 1,5 timmes workshop inklusive frågestund 

Pris

För verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är utbildning kostnadsfri. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.
Övriga: 15 000 kr (max 25 deltagare)

Kostnad för resa och restid kan tillkomma.

 

Utbildning och inspiration för politiker 

För att hela kommunen ska arbeta mot samma mål är det viktigt att såväl politiker som tjänstepersoner har tillräckliga kunskaper om barnrätt.  

Föreläsning och frågestund för nämnd/bolagsstyrelse om barnrättsperspektiv ur politikerperspektiv.

Tidsåtgång

30 minuters föreläsning + 20 min frågor 

Pris

För verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är utbildning kostnadsfri. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.
Övriga: 8000 kr/sammanhang

Kostnad för resa och restid kan tillkomma.

Bild av BOiU:s dialogkarta. Kontakta oss om du vill veta mer :) boiu@boiu.se
Dialoger med barn och unga – varför, när och hur?

Vill du veta vad barn och unga tycker? Vill du låta barn och unga påverka beslut? Då är vår dialogkarta ett bra verktyg.

Föreläsningen utgår ifrån Barnombudets Dialogkarta. Kartan är en vägledning i att ta fram en väl genomtänkt dialog utifrån ett visst sammanhang.

Den kan användas i allt från enkla informationsinsatser till att ge barn delaktighet i stora, komplexa frågor.

Kort sagt är kartan en god hjälp för att kvalitetssäkra era dialoger. Läs mer om kartan.

När deltagarna har genomgått utbildningen finns goda förutsättningar att på egen hand, med hjälp av kartan, designa kommande dialoger. 

De verksamheter där någon genomgått utbildningen har tillstånd att fritt använda dialogkartan. Vill deltagarna sprida den till andra verksamheter, så behöver dessa först gå utbildningen.

Efter utbildning har verksamheten tillgång till max tre rabatterade konsulttimmar för efterföljande frågor och funderingar kring dialogupplägg.  700 kr/timme

Upplägget

Generellt om dialoger med barn och unga, genomgång av dialogkartan utifrån ett fallexempel, frågestund.

Tidsåtgång 1 timme. 

För verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är utbildning kostnadsfri. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.
Prisexempel övriga: 15 000 kr (max 15 deltagare)

Kostnad för resa och restid kan tillkomma.

 


Moderatoruppdrag 
 

Verksamhetschef Lisa Skiöld kan leda föreläsningar och samtal inom området barns rättigheter kopplat till exempelvis, skola, omsorg, delaktighet. 

Lisa har lång erfarenhet och omvärldskunskap inom många områden som rör barnrätt, och kan därmed bidra med relevanta följdfrågor till föreläsare eller i panelsamtal.  

Lisa har också vana att improvisera och skapa god stämning. 

Pris

Halvdag 7000 kr
Heldag 15 000 kr
Kostnad för resa och restid kan tillkomma.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Vi utbildar er

Vi kommer gärna ut till arbetsgrupper för att prata med er om barnets rättigheter.

För alla verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är våra utbildningar kostnadsfria. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.

För övriga verksamheter inom Uppsala län – kontakta oss för prisförslag utifrån omfattning och betalningsförmåga.

Kontakta oss gärna!

Kommun: lisa.skiold@boiu.se. Utanför Uppsala län bokas Lisa genom Athenas.

Region: martin.price@boiu.se

Alla våra utbildningar hittar du på sidan boiu.se/utbildning

Om Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening.

Vi arbetar i lokalt, regionalt och nationellt med bas i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Folder om BOiU

Här finns en folder om vår verksamhet. Den passar framför allt för vuxna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här