Intervjumetoden In my shoes

Intervjumetoden In my shoes hjälper barn från 3 år att berätta vad de har varit med om och hur de har det. Utbildning i In my shoes kan vara ett sätt att öka kompetensen i samtal med yngre barn och är en möjlighet att öka barns delaktighet.

 • In my shoes kan också vara en hjälp för äldre barn, som av olika anledningar har svårt att kommunicera.
 • Utbildning i In my shoes kan öka kompetensen i samtal med barn för personer som arbetar inom t ex socialtjänst, vård, hälsa, skola/förskola.

Anmäl dig till utbildningen eller anmäl intresse längre ner på sidan.

Så här funkar In my shoes

Under intervjun används ett särskilt datorprogram.

 • Programmet är upplagt så att barnet och intervjuaren systematiskt går igenom olika moduler.
 • I de olika modulerna får barnet till exempel beskriva olika ansiktsuttryck och känslor i givna situationer.
 • Det finns också en modul för fysiska upplevelser. Där kan barnet med hjälp av bilder och symboler beskriva var det gör ont, hur smärtan känns och hur intensiv den är.
 • Barnet och/eller intervjuaren skriver eller markerar med hjälp av symboler det som barnet berättar om, direkt i modulen. Det går också att lägga till tanke- eller pratbubblor.
 • Allt som skrivs och ändras i programmet sparas så att intervjun kan analyseras.

Så här går utbildningen till

Utbildning i In my shoes-metoden genomförs under två heldagar med minst en dags mellanrum.

Undervisningsformen är föreläsningar, dialog och övningar.

För att bli en certifierad användare av metoden krävs deltagande båda dagarna och två genomförda intervjuer efter avslutad utbildning.

 • Dag 1: Introduktion av In My Shoes och göra övningar tillsammans. Heldag.
 • Mellandagen: Planerat in och genomföra två In My Shoes-intervjuer, t.ex. med egna barn eller bekantas barn. Ca 1,5 timme/intervju.
 • Dag 2: Följa upp de praktiska erfarenheterna av att genomföra intervjuer samt fördjupa kunskaperna. Heldag.

Bli certifierad användare av In my shoes

Nästa utbildningstillfälle: den 10 och 17 november 2023. Kursen är online och två dagar.

 • Du kan vara med på plats eller delta online.
 • Deltagande båda dagarna krävs för att bli en certifierad användare.
 • Mellan kursdagarna ska intervjuer med två barn genomföras (ca 1,5 timme/per intervju).

Sista anmälningsdag 14 dagar före utbildningsstart.

Intervjumetoden In my shoes hjälper barn från 3 år att berätta vad de har varit med om och hur de har det. Det kan också vara en hjälp för äldre barn, som av olika anledningar har svårt att kommunicera. Under intervjun används ett särskilt datorprogram.

Utbildning i In my shoes kan vara ett sätt att öka kompetensen i samtal med yngre barn och är en möjlighet att öka barns delaktighet.

  • Plats: Anges senare. Deltagande online är möjligt.
  • Pris: 8000 kr (momsfritt). Fakturering sker i samband med anmälan. Avbokning utan kostnad senast 14 dagar före utbildningsstart, därefter återbetalning mot sjukintyg.
  • Ta med: bärbar dator. Du behöver ha behörighet att installera program på din dator eftersom IMS kommer att installeras på denna dator. Lånedator finns ej.

Utbildningen ges endast om tillräckligt många anmäler sig.

Lunch ordnas på egen hand.

Mer om In my shoes


In my shoes vilar på en gedigen vetenskaplig grund.

Artikel i Computer Sweden

Inslag i Vetenskapsradion

Uppsala universitet

inmyshoes.org

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här