Likarättsutbildning för barns trygghet

Praktiskt arbete med ­barn­konventionen. Gratis och lätt att använda. För att motverka kränkningar och främja alla elevers lika rättigheter

Till utbildningen

Personal

Arbeta praktiskt med barnkonventionen för att motverka kränkningar och främja alla elevers lika rättigheter.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavarna är med i likarätts­arbetet. Det kan medföra bättre relationer och ökad delaktighet.

De yngsta – mellanåldern – De äldsta

Eleverna lär sig om alla barns lika rättigheter och om att upptäcka och motarbeta kränkningar. Olika nivåer för olika åldrar.

Till utbildningen

Kontakta Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt med bas i Uppsala.

Barnombudet är helt fristående från kommun, region och stat.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Projektet

Likarättsutbildning är ett treårigt arvsfondsprojekt som drivs av Barnombudet i Uppsala län i samarbete med Östersunds kommun.

Barn/unga och vuxna från förskola till gymnasiet i Uppsala och Östersund har varit med och skapat fem likaträttsutbildningar för barn/elever, personal och vårdnadshavare. Syftet är att stärka barns trygghet och öka kunskapen om möjligheten att få hjälp.

De olika utbildningarna kräver inte några förkunskaper och är på grundläggande nivå. Utbildningarna erbjuds kostnadsfritt nationellt till förskolor och skolor.

Projektet Likarättsutbildning genomförs med stöd från Arvsfonden maj 2018-juni 2021.

 

arvsfonden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här