Samverkansdagen för studenter

Samverkansdagen är en studiedag på Uppsala universitet om interprofessionell samverkan när ett barn far illa. Den anordnas sedan 1999 två gånger om året på initiativ av Barnombudet i Uppsala län i nära samarbete med fyra institutioner på universitetet.

Vid varje tillfälle träffas cirka 300 blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer och lär av och om varandra. Studiedagen förenar kunskap, tillit och öppenhet för vad som är barnets bästa.

Läs mer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här