Annonsera i Word

Annonspolicy

Sådana verksamheter som på något sätt drivs med hjälp av skattemedel och är relevanta för unga i Uppsala får gärna annonsera. Vi tar alltså inte in annonser från rent kommersiella verksamheter.

Annonsörer ska, för att kunna köpa annonsplats i Word, hålla med om att alla människor är lika mycket värda (bland annat, men inte enbart) utifrån diskrimineringsgrunderna, FN:s konventioner och deklarationer om barnets rättigheter och de mänskliga rättigheterna, och att alla har rätt att uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade på.

Vi förbehåller oss rätten i alla lägen att säga nej till annonsörer och/eller enskilda annonser.

De här får annonsera i Word (exempel)

  • Kontor/nämnder samt verksamheter som drivs direkt av kommunen
  • Kommunala bolag
  • Verksamheter som har avtal med eller drivs på uppdrag av kommunen
  • Verksamheter, inklusive myndigheter, som drivs av/har avtal med/drivs på uppdrag av landsting eller staten
  • Ideella föreningar och andra organisationer (exempelvis studieförbund, kyrkor/församlingar, politiska partier, fackföreningar deras och motparter)
  • UF-företag

Boka annons

Annonser bokas via annons@tidningenword.se eller 018 700 99 39.

Lämna bokad annons

Här kan du lämna in bokade annonser.

Sofie Juhlin

Sofie är ansvarig för kontakt med annonsörer och företag som vill samarbeta med oss.

018 700 99 39

sofie.juhlin@boiu.se

Annonsformat och materialdag

Informationsblad med annonsformat, materialdagar och allt annat du behöver veta.

Aktuella utgivningsdatum

Word kommer fyra gånger om året.

2023

#82 27 mars
#83
22 maj
#84
2 oktober
#85
4 december

Sista bokningsdag: 10 arbetsdagar före respektive utgivningsdatum, om ej annat överenskommits.
Sista materialdag: Förbokade och tryckfärdiga annonser lämnas in senast 7 arbetsdagar före respektive utgivningsdatum, om ej annat är överenskommet. Kontrollera alltid sista materialdag i god tid.
Inlämning: annonser lämnas till annons@tidningenword.se

 

Tipsa Word

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här