Om oss

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat.

Tycker du att vi gör bra saker? Stöd oss!

Det här vill vi

BOiU vill att FN:s barnkonvention ska förverkligas.

Barn och unga ska ha kunskaper om sina rättigheter, och våga och vilja kräva sina rättigheter.

Vuxna ska våga och vilja ge mer makt och stöd till barn på barns villkor, och se barns egen kompetens.

Så här gör vi

BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället. Detta gör vi genom att

 • ge stöd och råd,
 • informera,
 • påverka,
 • stärka barns och ungas röster.

Läs mer om dem nedan.

Om våra verksamheter kan du läsa här.

BOiU får sin huvudsakliga finansiering från Uppsala kommun och Region Uppsala. Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

 • BOiU ger stöd och råd

  Vi ger stöd och hjälp till barn och unga som hör av sig till oss, och till vuxna som finns nära ett barn som behöver hjälp. Utifrån vad som behövs i varje enskilt fall kan vi lyssna, vägleda, hänvisa, stötta, lobba och medla.

  Vi finns på telefon, mejl, webb och sociala medier. Vi kan träffas om den som söker hjälp vill det.

  Om våra verksamheter kan du läsa här.

 • BOiU informerar

  Vi informerar barn, unga och vuxna om barnets rättigheter och påverkan. Vuxna målgrupper är bland andra föräldrar, vårdnadshavare, beslutsfattare och personal som arbetar nära barn.

  Förskola och skola

  För förskolorna erbjuder vi ett seminarium för personal varje vårtermin, och vid efterfrågan med tips och råd kring att arbeta med barnkonventionen.

  Vi har två olika koncept för skola: Barnrättskalendern och Barnrättsveckan, och föreläser vid efterfrågan om olika frågor kring barnets rättigheter. Läs mer.

  Information för annan personal som möter barn och unga

  Vi föreläser för olika personalgrupper i Uppsala län och pratar om barns rättigheter, och hur de kan tillämpas i verksamheten.

  För alla verksamheter som verkar inom det offentliga välfärdsuppdraget är det kostnadsfritt. För övriga tar vi ett arvode utifrån överenskommelse.

  Politiker och tjänstemän inom kommun och region

  Vi föreläser för nämnder/styrelser, partipolitiska samlingar och tjänstepersoner om barnets rättigheter, barnrättsliga beslutsunderlag och dialogformer samt om barnkonventionens betydelse för kommun och region.

  Word

  Ungdomsmagasinet Word görs av och för unga i Uppsala. Informationen sker dels genom redaktionella artiklar, dels genom att verksamheter som hör till offentligt finansierad eller ideell sektor, har möjlighet att annonsera.

  Word vill också stärka ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i Uppsalas samhällsliv och är därför också en del av BOiU:s arbete för att ge barn och unga en röst. Läs mer på Words hemsida www.tidningenword.se

  Om våra verksamheter kan du läsa här.


 • BOiU påverkar

  Barnombudet i Uppsala län driver frågor som är viktiga för barn och unga i Uppsala kommun.

  BOiU vill se till att inget barn hamnar mellan stolarna hos dem som har i uppdrag att se till barnets bästa. Vi ser att mycket återstår att göra för att barns ­rättig­heter fullt ut ska förverkligas i Uppsala.

  Så här gör vi

  Vi driver fokusfrågor utifrån aktuella rapporter eller enskilda som hört av sig till oss. Aktuella fokusfrågor hittar du i Handlingsplanen på denna sida.

  Vi har direktkontakt med politiker och tjänstepersoner, och arbetar med information och utbildningar om hur barnrätten ska tas med vid beslut. Vi arbetar också opinionsbildande genom t ex debattartiklar i media.

  BOiU samverkar med myndigheter, organisationer och verksamheter. Det gör vi genom fasta nätverk och konferenser, eller genom att se till att det skapas rutiner mellan olika verksamheter. Vi är till exempel verksamma inom:

  Om våra verksamheter kan du läsa här.


 • Barn med skylt Barnombudet i Uppsala län

  BOiU stärker barns och ungas röster

  Vi skapar möjligheter för barn och unga att påverka och informerar om rätten att påverka. Oftast gör vi detta när vi träffar barn och ungdomar i skolor. Vi skapar också möten ­mellan barn/unga och beslutsfattare.

  Vi producerar tidningen Word tillsammans med ungdomar från årskurs 9 och gymnasiet.

  Word

  Ungdomsmagasinet Word görs av och för unga i Uppsala. Word vill stärka ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i Uppsalas samhällsliv. Läs mer på Words hemsida.

  Om våra verksamheter kan du läsa här.

Folder om BOiU

Här finns en folder om vår verksamhet. Den passar framför allt för vuxna.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Myndigheten Barnombudsmannen

Myndigheten Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs och föreslår förändringar i lagar och förordningar. BO kan inte hjälpa enskilda.

Till myndigheten BO:s hemsida

Fler myndigheter

Här hittar du en sammanställning över 30 statliga myndigheter och vad de gör för barn och unga. Sammanställningen är gjord av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Utanför Uppsala län?

Vi finns i Uppsala och finns framför allt till för dig som behöver hjälp och bor i Uppsala län.

Bor du någon annanstans i Sverige? Läs mer här.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här