Nyheter

 • 16 november

  2018-11-16

  Enligt artikel 23 i barnkonventionen har ett barn med funktionsnedsättning rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor. Alla barn är olika. Det betyder att barn ibland behöver behandlas på olika sätt – för att de ska få samma möjligheter. Barn med funktionsnedsättning kan behöva extra stöd… Läs mer

  Läs mer
 • 15 november

  2018-11-15

  Vet du vad bokstäverna i hbtq står för? En kortfattad förklaring är att det står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner. En lite längre förklaring kommer här: H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir attraherad av eller kär i (homosexuella, bisexuella). T:et handlar om att uppleva sitt kön på ett annat… Läs mer

  Läs mer
 • 14 november

  2018-11-14

  Artikel 17 säger att varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Varje barn har också rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. Detta står i artikel 13. Ett exempel på detta är att publicera något på sociala medier. Vi på BOiU tycker det… Läs mer

  Läs mer
 • 13 november

  2018-11-13

  Sverige tar emot barn från länder där barnen riskerar att fara illa, dö eller tvingas kriga om de blir kvar. Barn på flykt har enligt artikel 22 i barnkonventionen rätt till skydd och hjälp. När de har kommit hit så ska de få ett hem, gå i skola och få den vård de behöver för… Läs mer

  Läs mer
 • 12 november

  2018-11-12

  Alla barn har rätt till ett namn enligt barnkonventionens artikel 7. Det vanligaste namnet bland tjejer som föddes förra året var Alice och bland killar var det William. I vissa familjer firar man sin namnsdag och många namn finns med i kalendern, men långt ifrån alla. I många länder finns inget som heter namnsdag, det… Läs mer

  Läs mer
 • Förbättringsförslag från elever i årskurs 5 i Uppsala

  2018-11-11

  Under augusti och början av september besökte vi 14 skolor och träffade runt 640 elever i årskurs 5. Vi pratade om barnrätt, delade ut vår barnrättskalender och samlade in förbättringsförslag från eleverna.   Påverkansövningen gick till på följande vis: under rubrikerna Fritiden, Uppsala/Där jag bor, Trafiken, Trygghet och Skolan skriver eleverna sina åsikter och förbättringsförslag. Sedan fick eleverna rösta fram de… Läs mer

  Läs mer
 • 11 november

  Tycker du om att leka? Många barn i Uppsala önskar att det fanns fler och bättre lekparker. Att leka är faktiskt en rättighet man har som barn. Det står i barnkonventionens artikel 31. Vilken är din favoritlek och vad tycker du är viktigt i en lekpark? Den 25 oktober invigdes Lina Sandells park i Gottsunda… Läs mer

  Läs mer
 • 10 november

  2018-11-10

  Visste du att det är barn som har rätt att träffa sina föräldrar? Det är alltså inte de vuxna som har rätt att träffa barnen. Det står i barnkonventionens artikel 9. Ibland är det dock bättre för barnet att inte träffa föräldrarna alls eller kanske bara ibland. Det kan exempelvis bero på att barnet behöver… Läs mer

  Läs mer
 • 9 november

  2018-11-09

  I en tidigare lucka berättade vi om att vi varit ute bland femteklassare i kommunen för att höra deras synpunkter på hur de tycker det är att vara barn i Uppsala. Under kulturnatten fick de barn som ville rösta på de synpunkter som tagits upp på flest skolor. Vinnare: fler och säkrare övergångsställen! Många femteklassare… Läs mer

  Läs mer
 • 8 november

  2018-11-08

  Alla barn har rätt att skyddas från våld och övergrepp. Det säger artiklarna 19 och 34 i barnkonventionen. Våld och övergrepp är exempelvis slag, psykisk misshandel, vanvård, försummande behandling, prostitution, könsstympning eller påtvingad omskärelse, och sexuella övergrepp. Om du vet eller tror att ett barn utsätts för något sådant ska du göra en orosanmälan till… Läs mer

  Läs mer

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här