Föreningen

BOiU är en ideell förening som lyder under en styrelse som väljs av årsmötet på ett eller två år i taget.

Verksamheten får sin huvudsakliga finansiering fån Uppsala kommun och Region Uppsala. 1 januari 2019 ingick BOiU och Uppsala kommun idéburet offentligt partnerskap.

BOiU är helt fristående från stat, kommun och region.

Styrelse 2019

  • Gunilla Oltner, ordförande
    070-6315640, gunilla.oltner@styrelse.boiu.se
  • Johan Kaarme
  • Wilhelm Widerholm
  • Agneta Hammerin
  • Paulina Rodriguez Milovic
  • Johanna Fjellborg
  • Susanna Eriksson
  • Mohima Mumin

Verksamhetsrevisorer: Bodil Långberg, Göran Hedefalk

Valberedning: Erik Jonzon, Sven-Erik Pistol

Organisationsnummer: 817602-5198

Historia

1985 startade Barntelefonen sin verksamhet – en ideellt bemannad jourtelefon för barn och unga i Uppsala. 1988 fick verksamheten uppdrag av Uppsala kommun att starta en barnombudsmannaverksamhet. Det blev den första lokala barnombudsmannen i Sverige.

Verksamheten har sedan vuxit och utvecklats till att bli mera övergripande och strategiskt inriktad. Jourtelefonen finns i dag kvar i form av rådgivning via telefon, mejl, webb och sociala medier.

Föreningen har bytt namn flera gånger. Sedan 2017 heter föreningen Barnombudet i Uppsala län.

Läs mer på boiu.se/30.

Viktiga dokument

Kontakta styrelsen

Kontakta styrelsen för BOiU i frågor som rör medlemskap, om du vill engagera dig som volontär eller annat som rör föreningen.

Gunilla Oltner, ordförande

070-631 56 40

gunilla.oltner@styrelse.boiu.se

Behöver du eller ett barn hjälp? Eller har du andra frågor? Kontakta oss som jobbar här.

Folder om BOiU

Här finns en folder om vår verksamhet. Den passar framför allt för vuxna.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här