Föreningen

BOiU är en ideell förening som lyder under en styrelse som väljs av årsmötet på ett eller två år i taget.

Verksamheten får sin huvudsakliga finansiering fån Uppsala kommun och Region Uppsala. Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

BOiU är helt fristående från stat, kommun och region.

Styrelse 2020

  • Gunilla Oltner, ordförande
    070-6315640, gunilla.oltner@styrelse.boiu.se
  • Johan Kaarme
  • Agneta Hammerin
  • Johanna Fjellborg
  • Susanna Eriksson
  • Mohima Mumin
  • Anna Hanning
  • Stefan Börjesson

Verksamhetsrevisorer: Maria Wigenfeldt (PwC), auktoriserad revisor, Ulf Wennström, förtroendevald revisor.

Valberedning: Erik Jonzon, Sven-Erik Pistol

Organisationsnummer: 817602-5198

Historia

1985 startade Barntelefonen sin verksamhet – en ideellt bemannad jourtelefon för barn och unga i Uppsala. 1988 fick verksamheten uppdrag av Uppsala kommun att starta en barnombudsmannaverksamhet. Det blev den första lokala barnombudsmannen i Sverige.

Verksamheten har sedan vuxit och utvecklats till att bli mera övergripande och strategiskt inriktad. Jourtelefonen finns i dag kvar i form av rådgivning via telefon, mejl, webb och sociala medier.

Föreningen har bytt namn flera gånger. Sedan 2017 heter föreningen Barnombudet i Uppsala län.

Läs mer på boiu.se/30.

 

Verksamhetsberättelser och rapporter

Här finns BOiU:s alla verksamhetsberättelser samlade. Även några rapporter som tagits fram finns med. Allt är kronologiskt sorterat. 1985-1987: verksamhetsberättelse för föreningen Barntelefonen. 1988-1992:  Namnbyte 1988. Separata verksamhetsberättelser från före...

Viktiga dokument

Folder om BOiU

Här finns en folder om vår verksamhet. Den passar framför allt för vuxna.

Framåt – en bok som tittar bakåt

Med Framåt – en bok som tittar bakåt vill vi på BOiU berätta om en del av vad vi gör och har gjort. Möt Love som fick det att ljusna, Virve som fick ett vykort, Gunilla som startade en telefon, Mårten som gick ut i inneskorna och Andreas som blev ambassadör. De är några av de personer som bidragit till att göra Barnombudet i Uppsala län till vad det är i dag, och några av de personer vars berättelser finns i boken.

Läs mer här och skaffa boken i webbutiken.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här