Föreningen

BOiU är en ideell förening som lyder under en styrelse som väljs av årsmötet på ett eller två år i taget.

Styrelse

  • Gunilla Oltner, ordförande
    070-6315640, gunilla.oltner@styrelse.boiu.se
  • Ulf Wennström
  • Emma Ericsson
  • Dalila Moghrabi
  • Björn Dahlman
  • Mohima Mumin
  • Johanna Fjellborg
  • Paulina Rodriguez Milovic

Verksamhetsrevisorer: Bodil Långberg, Göran Hedefalk

Valberedning: Ami Forsberg, Anna Singer.

Organisationsnummer: 817602-5198

Historia

1985 startade en jourtelefon för barn och unga i Uppsala. Jourtelefonen var öppen två kvällar i veckan och bemannades av ideellt arbetande personer. 1988 fick verksamheten, som då bildade en förening med stadgar och styrelse, i uppdrag av kommunen att starta en barnombudsmannaverksamhet. Verksamheten har sedan vuxit och utvecklats till att bli mera övergripande och strategiskt inriktad. Jourtelefonen finns i dag kvar i form av rådgivning via telefon, mejl, webb och sociala medier.

Viktiga dokument

Kontakta styrelsen

Kontakta styrelsen för BOiU i frågor som rör medlemskap, om du vill engagera dig som volontär eller annat som rör föreningen.

Gunilla Oltner, ordförande

070-631 56 40

gunilla.oltner@styrelse.boiu.se

Behöver du eller ett barn hjälp? Eller har du andra frågor? Kontakta oss som jobbar här.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här