Collage som visar BOiU:s verksamhet

Vad vi gör

Vi jobbar med fyra övergripande teman. Dessa är:

  • Vi ger stöd och råd
  • Vi informerar
  • Vi påverkar
  • Vi stärker barns och ungas röster

Mer om hur vi arbetar med dessa teman hittar du under Om oss.

Nedan ser du några av våra största verksamheter.

Barnrätt för alla

Barnrätt för alla

Projektet Barnrätt för alla förklarar barns rättigheter så att alla kan förstå. Vi har tagit fram material och metoder för barn och unga med behov av ett lättläst och konkret material med stöd av bild, symboler och tecken. Med stöd av material...

Butiken

I vår webbutik kan du bli medlem i föreningen och köpa våra barnrättsprylar. Till butiken.
Barnrättspriset

Barnrättspriset

Årets pristagare Infoteket för funktionshinder får årets Barnrättspris! Motiveringen: För arbetet med att sprida kunskap och inspiration, och dessutom ge konkreta verktyg, till barn och unga med funktionsnedsättningar och till vuxna i deras närhet...

Barnskydd

Barnets rätt till skydd är en av de grundläggande tankarna i barnkonventionen. BOiU har arbetat med barnskydd på olika sätt sedan starten 1988 . Visste du att vi var bidragande till att Barnahus startade?

Samverkansdagen

På initiativ av Barnombudet i Uppsala län ordnas sedan 1999 Samverkansdagen två gånger om året. Samverkansdagen är en studiedag om samverkan mellan olika yrkesgrupper. Blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer träffas och lär av o...

Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet arrangerar två utbildningsdagar om året. Barnskyddsrådet verkar för att barn som behöver skydd ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och arbeta för samverkan o...
Tidigare utbildningsdagar

Tidigare utbildningsdagar

Här listas alla tidigare utbildningsdagar som arrangerats av Barnskyddsrådet i Uppsala län. Information om aktuella utbildningsdagar hittar du här .
Stöd och råd

Stöd och råd

BOiU ger stöd och hjälp till barn och unga, och till vuxna som finns nära ett barn som behöver hjälp. Vi lyssnar, vägleder, hän­visar, stöttar, lobbar och medlar. Vi finns på telefon, mejl, webb och sociala medier. Vi kan träffas om den som söker ...
Barnombudet för Region Uppsala

Barnombudet för Region Uppsala

Filmen om barnets rättigheter ska nästan alla som arbetar inom Region Uppsala se. Trailern hittar du här . Varje barn har lika rättigheter - varje dag 76 367 barn och unga lever i Uppsala län. Barn har rättigheter vad de än gör och vil...
Nätverket för barnanpassad vård

Nätverket för barnanpassad vård

Det går att mäta hur barnanpassad vården är! Kriterier finns nu att börja jobba med där barn får vård. Se rutan "Viktiga dokument". Vi vill att de ska vara tillräckligt tydliga för seriöst kvalitetsarbete OCH lätta att förstå för personal och familjer. ...
In my shoes

In my shoes

Man jobbar tillsammans med barnet, och i slutändan blir det en berättelse som jag förmodligen inte hade fått tagit del av om jag bara ställt frågor utifrån mitt vuxenperspektiv." Milly Langhammer, certifierad användare av In my shoes För aktuella...
Knas hemma

Knas hemma

Knas hemma står sedan våren 2018 på egna ben. Läs om föreningen på knashemma.se Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt. Den främsta målgruppen för Knas hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-30 år, som anti...
BOiU i skolan

BOiU i skolan

Hör av dig om du vill ha besök av BOiU i din klass! Lunchhäng Högstadiet. Lunchhäng är BOiU:s koncept för att berätta om barnets rättigheter och möjliggöra delaktighet hos högstadieelever. Vi tar med oss olika verksamheter, organisationer och politik...
Ord - Uppsalas yngsta magasin

Ord - Uppsalas yngsta magasin

Ord är Uppsalas yngsta magasin. Det görs av barn och unga. Ord görs i ett samarbete mellan Bibliotek Uppsala och BOiU .  
Word

Word

Ungdomsmagasinet Word görs av och för unga i Uppsala. Word riktar sig till alla gymnasieungdomar i Uppsala. Word distribueras gratis i Uppsala och läses av hälften av gymnasieeleverna i Uppsala (läsarundersökning 2016). Word vill stärka ungas ...
Byt position

Byt position

#bytposition heter BOiU:s event där åldersmaktordningen sätts under lupp. Är det alltid rimligt att vuxna sätter dagordningen? Vad händer om positionerna byts? #bytposition syns i sociala medier genom inslag som ifrågasätter vuxnas makt över barn och...

Nyhetsbrev

Läs våra nyhetsbrev. Du kan börja prenumerera längre ner på den här sidan.
Typ så här

Typ så här

Välkommen till Typ så här! Typ så här ger tips om allt möjligt för de som finns nära barn: föräldrar, mor-och farföräldrar, förskolepersonal, lärare, föreningsledare med flera. Typ så här huserar i första hand på Facebook: facebook.com/typsahar  Du kan titta på si...

Dialogdag

En inspirations- och utbildningsdag för dig som jobbar med barn och unga i socialtjänsten – vården – fritidssektorn. 2017 Onsdag 8 november på Grand. Arrangemang: BOiU, Region Uppsala, Uppsala kommun, HSO Uppsala län Se filmerna i följd ...

På gång

Här finner du våra aktuella utbildningar och andra arrangemang. Arrangemang är kostnadsfria om ej annat anges. Hittar du inte det du söker? Eller har du idéer på utbildningar vi borde ordna? Kontakta osss gärna .  
Children's program

Children's program

Inom Children's program utbildas ledare runt om i landet för att kunna erbjuda en metod som kan förbättra relationerna i familjer där någon vuxen är nykter missbrukare. Children's program skapar bättre förutsättningar för barnen - nu och i framtiden - och min...

Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund. Det är styrelsen för Uppsala läns Barnavårdsförbund som beslutar om bidrag. Barnombudet i Uppsala län administrerar endast ansökningar. Ansökningstid Ansökningar kan endast göras 10 januari-2...

Likarättsprojektet - för barns trygghet

Barn och unga från förskola till gymnasiet i Uppsala och Östersund är med och skapar en webbutbildning för elever, personal och vuxna. Syftet är att stärka barns trygghet och öka kunskapen om möjligheten att få hjälp. I samarbete med barn och unga k...

Folder om BOiU

Här finns en folder om vår verksamhet. Den passar framför allt för vuxna.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Myndigheten Barnombudsmannen

Myndigheten Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs och föreslår förändringar i lagar och förordningar. BO kan inte hjälpa enskilda.

Till myndigheten BO:s hemsida

Fler myndigheter

Här hittar du en sammanställning över 30 statliga myndigheter och vad de gör för barn och unga. Sammanställningen är gjord av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala Både privatpersoner, företag och organisationer kan bidra.

Klicka här