Collage som visar BOiU:s verksamhet

Vad vi gör

Vi jobbar med fyra övergripande teman. Dessa är:

  • Vi ger stöd och råd
  • Vi informerar
  • Vi påverkar
  • Vi stärker barns och ungas röster

Mer om hur vi arbetar med dessa teman hittar du under Om oss.

Nedan ser du några av våra största verksamheter.

Barnrätt för alla

Barnrätt för alla

Projektet Barnrätt för alla förklarar barns rättigheter så att alla kan förstå. Vi har tagit fram material och metoder för barn och unga med behov av ett lättläst och konkret material med stöd av bild, symboler och tecken. Med stöd av material...

Butiken

I vår webbutik kan du bli medlem i föreningen och köpa våra barnrättsprylar. Till butiken.
Barnrättspriset

Barnrättspriset

Årets pristagare Infoteket om funktionshinder får årets Barnrättspris! Motiveringen: För arbetet med att sprida kunskap och inspiration, och dessutom ge konkreta verktyg, till barn och unga med funktionsnedsättningar och till vuxna i deras närhe...

Barnskydd

Barnets rätt till skydd är en av de grundläggande tankarna i barnkonventionen. BOiU har arbetat med barnskydd på olika sätt sedan starten 1988 . Visste du att vi var bidragande till att Barnahus startade?

Samverkansdagen

Samverkansdagen är en studiedag om samverkan mellan olika yrkesgrupper. Den anordnas två gånger om året på initiativ av Barnombudet i Uppsala län, sedan 1999. Blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer träffas och lär av och om varand...

Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet arrangerar två utbildningsdagar om året i ämnen som är aktuella och relevanta för vuxna som möter barn i sin yrkesroll. Barnskyddsrådet verkar för att barn som behöver skydd ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet...
Tidigare utbildningsdagar

Tidigare utbildningsdagar

Här listas alla tidigare utbildningsdagar som arrangerats av Barnskyddsrådet i Uppsala län. Information om aktuella utbildningsdagar hittar du här .
Stöd och råd

Stöd och råd

BOiU ger stöd och hjälp till barn och unga, och till vuxna som finns nära ett barn som behöver hjälp. Vi lyssnar, vägleder, hän­visar, stöttar, lobbar och medlar. Vi finns på telefon, mejl, webb och sociala medier. Vi kan träffas om den som söker ...
Barnombudet för Region Uppsala

Barnombudet för Region Uppsala

Filmen om barnets rättigheter ska nästan alla som arbetar inom Region Uppsala se.  Trailern hittar du här . Alla som arbetar på uppdrag av Region Uppsala kan utan kostnad få hjälp av barnombudet. Ring eller mejla så börjar vi planera. 76 3...
Nätverket för barnanpassad vård

Nätverket för barnanpassad vård

Det går att mäta hur barnanpassad vården är! Kriterier finns nu att börja jobba med där barn får vård. Se rutan "Viktiga dokument". Vi vill att de ska vara tillräckligt tydliga för seriöst kvalitetsarbete OCH lätta att förstå för personal och familjer. ...
Knas hemma

Knas hemma

Knas hemma står sedan våren 2018 på egna ben. Läs om föreningen på knashemma.se Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt. Den främsta målgruppen för Knas hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-30 år, som anti...
BOiU i skolan

BOiU i skolan

Hör av dig om du vill ha besök av BOiU i din klass! Lunchhäng Högstadiet. Lunchhäng är BOiU:s koncept för att berätta om barnets rättigheter och möjliggöra delaktighet hos högstadieelever. Vi tar med oss olika verksamheter, organisationer och politik...
Ord - Uppsalas yngsta magasin

Ord - Uppsalas yngsta magasin

Ord är Uppsalas yngsta magasin. Det görs av barn och unga. Ord görs i ett samarbete mellan Bibliotek Uppsala och BOiU .  
Word

Word

Ungdomsmagasinet Word görs av och för unga i Uppsala. Word riktar sig till alla gymnasieungdomar i Uppsala. Word distribueras gratis i Uppsala och läses av hälften av gymnasieeleverna i Uppsala (läsarundersökning 2016). Word vill stärka ungas ...
Byt position

Byt position

#bytposition heter BOiU:s event där åldersmaktordningen sätts under lupp. Är det alltid rimligt att vuxna sätter dagordningen? Vad händer om positionerna byts? #bytposition syns i sociala medier genom inslag som ifrågasätter vuxnas makt över barn och...

Nyhetsbrev

Läs våra nyhetsbrev. Du kan börja prenumerera längre ner på den här sidan.
Typ så här

Typ så här

Välkommen till Typ så här! Typ så här ger tips om allt möjligt för de som finns nära barn: föräldrar, mor-och farföräldrar, förskolepersonal, lärare, föreningsledare med flera. Typ så här huserar i första hand på Facebook: facebook.com/typsahar  Du kan titta på si...

På gång

Här finner du våra aktuella utbildningar och andra arrangemang. Arrangemang är kostnadsfria om ej annat anges. Hittar du inte det du söker? Eller har du idéer på utbildningar vi borde ordna? Kontakta osss gärna .  

Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund. Det är styrelsen för Uppsala läns Barnavårdsförbund som beslutar om bidrag. Barnombudet i Uppsala län administrerar endast ansökningar. Ansökningstid Ansökningar kan endast göras 8 januari-28...

Likarättsutbildning för barns trygghet

Barn och unga från förskola till gymnasiet i Uppsala och Östersund är med och skapar en webbutbildning för elever, personal och vuxna. Syftet är att stärka barns trygghet och öka kunskapen om möjligheten att få hjälp. I samarbete med barn och unga k...

Utbildningar

Vi kommer gärna ut till arbetsgrupper för att prata med er om barnets rättigheter. För alla verksamheter inom välfärdsuppdraget i Uppsala kommun och Region Uppsala är det kostnadsfritt  (dvs även exempelvis friskolor och privata vårdcentraler). Kontakta oss gärna!...
Utbildning för dig som arbetar inom Uppsala kommun

Utbildning för dig som arbetar inom Uppsala kommun

BOiU:s barnrättsutbildning för dig som arbetar inom kommunen innehåller en film och en diskussion i arbetsgruppen. Vi kan också komma ut till arbetsgrupper för att prata med er om barnets rättigheter. Kontakta oss gärna! Arbetar du ino...
Intervjumetoden In my shoes

Intervjumetoden In my shoes

Intervjumetoden In my shoes hjälper barn ca 3-11 år att berätta vad de har varit med om och hur de har det. In my shoes har även prövats för äldre barn och vuxna med kommunikationssvårigheter. Man jobbar tillsammans med barnet, och i slutändan blir det...
Utbildning för pedagoger

Utbildning för pedagoger

Tillsammans med Uppsala kommun har vi tagit fram en självinstruerande webbutbildning för skolverksamhet om barnkonventionen. Total tidsåtgång för att se på film och arbeta enligt instruktionerna är cirka 1,5 timme. Under den tiden kommer underlag ha ska...
Utbildning för dig som arbetar för Region Uppsala

Utbildning för dig som arbetar för Region Uppsala

I princip alla som arbetar inom Region Uppsala ska genomgå vår utbildning i barnrätt. Hela utbildningen finns på Pingpong (inloggning krävs). Filmen som ingår i utbildningen kan ses här: 
Utbildningsdagar i barnskydd

Utbildningsdagar i barnskydd

Barnskyddsrådet arrangerar två utbildningsdagar om året i ämnen som är aktuella och relevanta för vuxna som möter barn i sin yrkesroll. Läs mer .
Samverkansdagen för studenter

Samverkansdagen för studenter

Samverkansdagen är en studiedag om samverkan mellan olika yrkesgrupper. Den anordnas två gånger om året på initiativ av Barnombudet i Uppsala län, sedan 1999. Blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer träffas och lär av och om varand...
Children's program

Children's program

Barn vill berätta, om vuxna vill lyssna Utbildningen till ledare i Children's program ger dig kunskaper för att kunna stödja och hjälpa barn i missbruksmiljö. Children's program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för barn 7–12 år. ...

Folder om BOiU

Här finns en folder om vår verksamhet. Den passar framför allt för vuxna.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Myndigheten Barnombudsmannen

Myndigheten Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs och föreslår förändringar i lagar och förordningar. BO kan inte hjälpa enskilda.

Till myndigheten BO:s hemsida

Fler myndigheter

Här hittar du en sammanställning över 30 statliga myndigheter och vad de gör för barn och unga. Sammanställningen är gjord av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här