Barnrättspriset

Årets pristagare

Medarbetarna på Infoteket med Barnrättspriset 2019, vid prisutdelningen i Infotekets lokaler på Barnkonventionens 30-årsdag den 20 november 2019. Motiveringen: För arbetet med att sprida kunskap och inspiration, och dessutom ge konkreta verktyg, till barn och unga med funktionsnedsättningar och till vuxna i deras närhet, och för att verksamheten därmed bidrar till förverkligandet av barnets rättigheter, tilldelas Infoteket 2019 års Barnrättspris.

Infoteket om funktionshinder får årets Barnrättspris!

Motiveringen: För arbetet med att sprida kunskap och inspiration, och dessutom ge konkreta verktyg, till barn och unga med funktionsnedsättningar och till vuxna i deras närhet, och för att verksamheten därmed bidrar till förverkligandet av barnets rättigheter, tilldelas Infoteket 2019 års Barnrättspris.

Prisutdelningen sker på Infoteket på barnkonventionens födelsedag den 20 november.

Infoteket om funktionshinder är en resurs för alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar.  På Infoteket finns bland annat ett bibliotek, ett visningstorg om kognitivt stöd och personlig vägledning. Infoteket arrangerar öppna och kostnadsfria föreläsningar och kurser.  

Infoteket är en verksamhet inom Region Uppsala. 

Infotekets hemsida

Tidigare pristagare

2018

Fyrisgården

Fyrisgården har under 77 år bidragit med unika aktiviteter för barn i alla åldrar. De skapar en arena för möten mellan generationer, mitt i staden. De har varit en röst och agerat i praktiken för att barn och unga oavsett funktionalitet ska kunna få en aktiv fritid och möjlighet till inflytande i samhället. Därför får Fyrisgården 2018 års Barnrättspris.

 2017

Café Genomfarten

För enträget arbete för unga i behov av en plats att finnas och synas på, och för sitt starka mottagande av unga ensamkommande med stort stödbehov. Genomfarten får Barnrättspriset i Uppsala 2017 – eftersom alla barn har rätt att må bra.

Priset delades ut den 20 november på Café Genomfarten

2016

Anna Sarkadi som representant för CHAP

Anna Sarkadi vid seminarium för barnrättspriset 2016. Anna Sarkadi vid seminarium för barnrättspriset 2016.

 

2016 års Barnrättspris tilldelas professor Anna Sarkadi som representant för CHAP – Barnhälsa och föräldraskap, Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Anna Sarkadi tilldelas priset dels för bredden i sin verksamhet, som innehåller bland annat föräldrastödsprogrammet Triple P och tidig screening av språk och motorik, och dels för att snabbt fått igång ett projekt där ensamkommande barn får hjälp att hantera trauman, vilket har fångat upp ett stort behov hos en utsatt grupp barn. Den forskning som pågår har stor betydelse för att barns rättigheter ska förverkligas inom flera olika verksamheter i samhället.

Läs mer.

2015

Axelina Förskola

Charlie håller upp diplomet som visar att Axelinas förskola tilldelats 2015 års Barnrättspris av Barnombudsmannen i Uppsala och Uppsala kommun.

 

För ett målmedvetet och tydligt arbete om alla människors lika värde utifrån normkritiskt förhållningssätt och genomtänkta och konkreta reflektioner tillsammans med barnen kring barns delaktighet och möjlighet till att påverka sin vardag. Axelinas egen nominering beskriver grunden i deras arbete väl:

Barnen tilltalas med sina namn, aldrig som en representant för sitt kön, etnicitet, ålder. Vi läser litteratur som visar olika levnadsmönster. Pedagoger diskuterar normer kontinuerligt för att öka sin medvetenhet om vilka normer som råder just nu i barngruppen.

Sammantaget är Axelina väl värda 2015 års Barnrättspris!

Förutom äran består priset av ett glaskonstverk tillverkat av Ulven glasblåseri i Ulva kvarn.

2014

Bror Hjorths hus

Maria Malmberg-Wallin berättar om Bror Hjorths hus verksamhet för barn vid prisutdelningen av Barnrättspriset 2014.

 

Kriterierna för 2014 års barnrättspris var Tillgänglighet, Delaktighet och Likabehandling/normkritiskt förhållningssätt utifrån barnkonventionens artiklar 2 – om allas lika värde och 12 – om barns rätt att uttrycka sig och bli lyssnad till.

De flesta av de som har nominerat sig till priset har en jättefin verksamhet för barn och/eller unga, och många har också en medvetenhet kring att tänka på normer, åtminstone kön. Flera försöker också arbeta med både tillgänglighet och delaktighet.

Vinnaren av priset har länge arbetat med alla dessa kriterier, och även specifikt med barns rättigheter.

Bror Hjorts hus vänder sig till barn från cirka 3 år till och med gymnasiet. De möter förskolor, grundskolor, särskolor, fritids, gymnasiet och allmänhet antingen i sin lokal eller genom uppsökande verksamhet. Visningarna är gratis sedan 2007. Utifrån teman belyses olika aspekter av konsten, som identitet, könsroller eller rättigheter.

I verkstadsverksamheten används bilden som språk, och fokus ligger på vad barnet/ungdomen vill berätta, inte att bedöma om något är fult eller fint.

Lokalerna är tillgängliga även för personer som t ex använder rullstol, och visningarna finns anpassade för synskadade personer. Muséet har valt att ha bilderboksvisningar återkommande, som ett sätt att också tillgängligöra för de som har ett motstånd/ovana vid att gå på konstutställning.

Vid vårens utställning med Shaun Tan bjöds särskilt nyanlända elever in, något som ledde till fina betraktelser och berättelser där ungdomarna tydligt berörts av konsten och det syns att den haft relevans för deras liv. Deras målningar utifrån utställningen blev sedan en egen utställning.

2013

Föreningen 4H

Uppsala 4H mottar Barnrättspriset 2013

 

Föreningen 4H:s vision är att ALLA barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Denna vision omsätter Uppsala läns FH i praktiken på många olika sätt. Föreningen bedriver en bred verksamhet med djurhagar, stadsodling, filmklubbar och olika lovaktiviteter i form av dagläger eller övernattningsläger.

Uppsala län av 4H har hela tiden förmågan att tänka ett steg längre för att verksamheten ska vara tillgänglig för fler än den breda massan barn och unga. De ser särskilt till att inkludera barn i familjer med låg inkomst, med särskilda behov, och att barn av olika kön och härkomst nås av verksamheten Detta gör de på ett genomtänkt och kreativt sätt, dels genom att tänka till kring hur inbjudningar utformas, men också genom att ha kontakt med andra ideella organisationer som Attention eller med kvinnoboenden och socialtjänst. Sammantaget finns det ett väl utvecklat arbete kring tillgänglighet och likabehandling som också stämmer överens med ambitionerna i barnkonventionen och 4H är väl värda vinnare av årets Barnrättspris.

2012

Uppsalahem

Linda Ryttlefors tar emot barnrättspriset 2012 för Uppsalahems räkning.

 

Uppsalahem har på ett föredömligt sätt arbetat med barns rättigheter genom att erbjuda gratis eller billiga aktiviteter och även genom att låta barn och unga själva påverka sin omgivning och verksamheter.

2011

Kulturnatten

Sten Bernhardsson, kulturdirektör, tar emot det första barnrättspriset 2011, för Kulturnattens räkning.

 

logo för barnrättspriset

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län (BOiU).

Priset ska gå till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén.

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är BOiU:s personuppgiftsombud.

018-700 99 36

marten.markne@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här