Barnrätt för alla

Projektet Barnrätt för alla förklarar barns rättigheter så att alla kan förstå.

Vi har tagit fram material och metoder för barn och unga med behov av ett lättläst och konkret material med stöd av bild, symboler och tecken.

Med stöd av materialet är det lätt att diskutera barns rättigheter utifrån konkreta frågor och vardagsnära situationer. Till materialet finns handledningar och lektionsförslag.

Materialet är anpassat för barn i särskolan, nyanlända barn, barn med särskilda behov, förskolebarn och grundskolebarn upp till mellanstadiet.

Till allt material finns handledning. Skriv ut och använd det material som passar just dina elever eller använd projektor.

På hemsidan barnrättföralla.se är det möjligt att kostnadsfritt skriva ut material samt använda delar av materialet interaktivt och direkt på skärm.

Materialet går att beställabutik.boiu.se

Projektet avslutades våren 2018. Materialet finns fortfarande kvar och går att beställa.

Det var Arvsfonden som finansierade Barnrätt för alla.

 

 

Bilder som visar materialet i Barnrätt för alla under användning

Barnrätt för alla-materialet

Skriv ut materialet kostnadsfritt eller beställ materialet om barns rättigheter, anpassat för barn och unga som har behov av konkret materiel med stöd av bild, symboler och tecken.

I materialet ingår

  • Rättvänt – ett barnrättsmemory
  • Berättigheter – ett diskussionsunderlag med enkla texter (även symboler och tecken)
  • Samspel – figurer att använda i samtal
  • Filmisar – tre korta filmer om barns rättigheter
  • Fyra lektionsidéer

Materialet finns kostnadsfritt på barnrättföralla.se och går även att beställa i butiken.

Maya Perez Aronsson

Projektledare Likarättutbildning

Maya arbetar med Likarättsutbildning.

018 700 99 38

maya.perez.aronsson@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här