Barnskydd

Barnets rätt till skydd är en av de grundläggande tankarna i barnkonventionen.

BOiU har arbetat med barnskydd på olika sätt sedan starten 1988. Visste du att vi var bidragande till att Barnahus startade?

Samverkansdagen

På initiativ av Barnombudet i Uppsala län ordnas sedan 1999 Samverkansdagen två gånger om året. Samverkansdagen är en studiedag om samverkan mellan olika yrkesgrupper. Blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer träffas och lär av o...

Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet arrangerar två utbildningsdagar om året. Barnskyddsrådet verkar för att barn som behöver skydd ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och arbeta för samverkan o...
Stöd och råd

Stöd och råd

BOiU ger stöd och hjälp till barn och unga, och till vuxna som finns nära ett barn som behöver hjälp. Vi lyssnar, vägleder, hän­visar, stöttar, lobbar och medlar. Vi finns på telefon, mejl, webb och sociala medier. Vi kan träffas om den som söker ...

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här