Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet arrangerar två utbildningsdagar om året.

Barnskyddsrådet verkar för att barn som behöver skydd ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och arbeta för samverkan och verksamhetsutveckling utifrån barnets rättigheter.

Utbildningsdag om hur samhället hanterar barn som bevittnat/upplevt våld

De senaste åren har det skett en stor ökning av anmälningar kring barn som upplevt våld. Lagstiftningen har också förstärkts så att de alltid ska leda till utredning. Det finns också förslag om barn som ska vara i skyddat boende behöver ha ett placeringsbeslut. Under dagen presenteras den utredning där detta föreslås, och andra aktuella frågor kring barns rättsliga ställning och förslag som kan åtgärdas lokalt utan lagändring.

Datum: 4 oktober
Tid: 9-15.30
Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset
Kostnadsfritt – lunch på egen hand
Arrangemang: Barnskyddsrådet i Uppsala län

Program

9.00   Introduktion till dagen

9.10   Barns upplevelser av våld i nära relationer. Linnéa Bruno, fil dr i sociologi, Umeå och Stockholms universitet

9.45   Hur socialtjänsten jobbar med barn som upplevt/bevittnat våld. Ylva Banck och Jonas Österdahl från Teamet för våldsutsatta barn, mottagningsenheten för barn och unga, Uppsala socialtjänst.

10.10 Rast med kaffe/the + smörgås

10.30 Barn i skyddat boende – arbetet med utredningen ”Ett fönster av möjligheter” SOU 2017:112. Marit Birk, Departementssekreterare Enheten för funktionshinder och sociala tjänster, Socialdepartementet

11.30 Prognos av utredningen – var är vi idag och vad händer härnäst? Lina Nordquist, Riksdagsledamot (L), Ledamot av Socialutskottet

11.40 Om att barn i skyddat boende bör erbjudas hälsoundersökning och omfattas av Hälsofam. Elizabeth Gold, Barnläkare, Barnskyddsteam, Akademiska barnsjukhuset

12.00 Barnperspektiv i skyddat boende & kvinnojourens roll vid orosanmälningar. Uppsala kvinnojour, Amanda Birging

12.30 Lunchpaus

13.30 Presentation av Länsstyrelsens rapport Kvalitén i skyddat boende. Länsstyrelsen Uppsala, Sabina Carlsson, regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor

13.50 Barn som bevittnat våld och deras rättsliga ställning. Barnfridsbrott ny bestämmelse. Rebecca Lagh, advokat på Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB

15.00 Slut för dagen

 

Boka plats

Arrangemang i BOiU:s lokaler på Drottninggatan 8 hålls en trappa upp utan hiss. Om behov finns av bättre tillgänglighet så bokar vi annan lokal. Föranmälan är viktig så att vi kan meddela eventuellt lokalbyte.


Upplysning: Du har valt ett arrangemang som inte är kostnadsfritt.


Fakturering

Det arrangemang som du valt är inte kostnadsfritt. Ange fullständig fakturaadress. Om du vill ha fakturan per mejl: ange även en postadress.

Ja
Du måste kryssa i denna ruta.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Om Barnskyddsrådet

I barnskyddsrådet finns personer som är verksamma inom olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

I rådet finns personer från: Akademiska barnsjukhuset, Barnahus i Uppsala, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Barnombudet i Uppsala län, Elevhälsan i Uppsala och Östhammars kommun, grundskolan i Uppsala kommun, Kvinnofridslinjen, Länsstyrelsen, NCK:s kunskapsbank, Polisen, Rättsmedicinska avdelningen, SUF-kunskapscentrum, Uppsala Universitet, Rädda barnen Uppsala län, Röda korset, Socialtjänsten i Uppsala kommun, Råd och stöd i Uppsala kommun och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala län.

Styrelse

Ordförande

Lisa Skiöld, verksamhetschef på Barnombudet i Uppsala län

Ledamöter

  • Gabriel Otterman, barnläkare på Barnskyddsteamet, Akademiska
  • Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare
  • vakant, BUP
  • vakant, Barnahus
  • Elisabeth Hagelin, Rädda barnen Uppsala läns distriktsstyrelse
  • Elisabeth Näsman, seniorprofessor i Sociologi, Uppsala Universitetet
  • Ola Jeremiasson, Socialförvaltningen, Uppsala
  • Maria Grahn Farley, universitetslektor offentlig rätt, Uppsala universitet

Barnskyddsrådet i Uppsala län bildades i augusti 2013.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här