Samverkansdagen

Samverkansdagen är en studiedag på Uppsala universitet om samverkan mellan olika yrkesgrupper. Den anordnas sedan 1999 två gånger om året på initiativ av Barnombudet i Uppsala län.

Cirka 300 blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer träffas och lär av och om varandra under samverkan.

Maj 2020 och januari 2021 arrangerades studiedagen som videokonferens. Nästa studiedag planeras torsdag 27 maj 2021.

Seminariedag När du misstänker att ett barn far illa

Torsdag den 7 januari 2021

Tid: kl. 09-15

Plats: i studenternas datorer

Program

Föreläsningarna är inspelade.

Föreläsning 1 Soc-anmälan. Varför och vad händer sen? Socialsekreterare, Uppsala kommun

Föreläsning 2 Hur påverkar svåra upplevelser i barndomen barns utveckling? Läkare, Akademiska barnsjukhuset

Gruppdiskussioner

Gruppdiskussioner i digitala grupper inom respektive utbildning.

13.15 Paneldiskussion

Paneldiskussion sänds live, där fallen diskuteras och frågor besvaras.

Yrkesrepresentanter och en jurist diskuterar dagens fyra fall inför er och svarar på frågor. Moderator: Martin Price, Barnombudet Uppsala län

14.30 Slut

Martin Price

Barnrättslig rådgivare för Region Uppsala

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

018-700 99 32

martin.price@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här