Samverkansdagen

Samverkansdagen är en studiedag om samverkan mellan olika yrkesgrupper. Den anordnas två gånger om året på initiativ av Barnombudet i Uppsala län, sedan 1999.

Cirka 300 blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer träffas och lär av och om varandra under samverkan.

Seminariedag När du misstänker att ett barn far illa

Torsdag den 28 maj 2020

Tid: kl. 09-15

Plats: Aula B8 i BMC (Dag Hammarskjölds väg)

Program

09.00 Gruppindelning och ta platser.

09.10 Soc-anmälan. Varför och vad händer sen? Katja Friberg, socionom, Uppsala kommun

10.00 Barn som far illa – vad ser vi i vården? Steven Lucas, läkare, Akademiska

10.45 Gruppdiskussioner om fingerade fall.

Lunch på egen hand.

13.00 Paneldiskussion

14.45 Summering & utvärdering.

15.00 Slut

Panelen

Yrkesrepresentanter och en jurist diskuterar dagens fyra fall inför er och svarar på frågor.

Moderator: Martin Price, Barnombudet Uppsala län

Martin Price

Barnrättsombud för Region Uppsala

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

018-700 99 32

martin.price@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här