Samverkansdagen

Samverkansdagen är en studiedag om samverkan mellan olika yrkesgrupper. Den anordnas två gånger om året på initiativ av Barnombudet i Uppsala län, sedan 1999.

Blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer träffas och lär av och om varandra under samverkan.

Seminariedag När du misstänker att ett barn far illa

9 januari 2020

Tid: kl. 09-15

Plats: Aula B8 i BMC (Dag Hammarskjölds väg)

Program

09.00 Gruppindelning och ta platser.

09.10 Soc-anmälan. Varför och vad händer sen? Katja Friberg, socionom, Uppsala kommun

10.00 Barn som far illa – vad ser vi i vården? Steven Lucas, läkare, Akademiska

10.45 Gruppdiskussioner om fingerade fall.

Lunch på egen hand.

13.00 Paneldiskussion

14.45 Summering & utvärdering.

15.00 Slut

Panelen

Yrkesrepresentanter och en jurist diskuterar dagens fyra fall inför er och svarar på frågor.

Sjuksköt. – Ann-Charlotte Almblad, barnsjukhuset

Läkare – Steven Lucas, barnsjukhuset

Socionom – Eva Hellman, Akademiska

Psykolog – Paulina Rodriguez Milovic, privatpraktik

Jurist – Helena Swahn, Region Uppsala

Moderator – Martin Price, barnombudet Uppsala

Martin Price

Barnrättsombud för Region Uppsala

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

018-700 99 32

martin.price@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här