Samverkansdagen

På initiativ av Barnombudet i Uppsala län ordnas sedan 1999 Samverkansdagen två gånger om året.

Samverkansdagen är en studiedag om samverkan mellan olika yrkesgrupper.

Blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer träffas och lär av och om varandra under samverkan.

Seminariedag När du misstänker att ett barn far illa

9 januari 2020

Tid: kl. 09-15

Plats: Aula B8 i BMC (Dag Hammarskjölds väg)

Program

09.00 Gruppindelning och ta platser.

09.10 Soc-anmälan. Varför och vad händer sen? Katja Friberg, socionom, Uppsala kommun

10.00 Barn som far illa – vad ser vi i vården? Steven Lucas, läkare, Akademiska

10.45 Gruppdiskussioner om fingerade fall.

Lunch på egen hand.

13.00 Paneldiskussion

14.45 Summering & utvärdering.

15.00 Slut

Panelen

Yrkesrepresentanter och en jurist diskuterar dagens fyra fall inför er och svarar på frågor.

Sjuksköt. – Ann-Charlotte Almblad, barnsjukhuset

Läkare – Steven Lucas, barnsjukhuset

Socionom – Eva Hellman, Akademiska

Psykolog – Paulina Rodriguez Milovic, privatpraktik

Jurist – Helena Swahn, Region Uppsala

Moderator – Martin Price, barnombudet Uppsala

Martin Price

Barnrättsombud för Region Uppsala

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

018-700 99 32

martin.price@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här