BOiU i skolan

Hör av dig om du vill ha besök av BOiU i din klass!

Barnrättslektioner

Årskurs 5.

Vi besöker framför allt årskurs 5.

Under lektionen går vi igenom det viktigaste i Barnkonventionen och därefter får klassen ta fram förslag på saker som behöver förbättras för barn i Uppsala.

Utifrån förslagen röstar de fram en fråga som de efter lektionen kan fortsätta driva. På det sättet får de en inblick i praktisk påverkan och hur demokratiska processer fungerar. Vi på Barnombudet finns med som stöd i arbetet.

Lunchhäng

Högstadiet.

Lunchhäng är BOiU:s koncept för att berätta om barnets rättigheter och möjliggöra delaktighet hos högstadieelever.

Vi tar med oss olika verksamheter, organisationer och politiker till en skola och står på en bra plats i skolan under lunchtid i några dagar. I lunchhänget skapas tillfällen för diskussion mellan ungdomar, beslutsfattare och verksamheter.

I veckan kan vi även erbjuda barnrättslektioner till klasser. Barnrättslektionerna innehåller dels kunskap om det viktigaste i barnkonventionen och dels en påverkansövning, där eleverna tar fram förbättringsförslag som vi sedan vidarebefordrar till ansvariga beslutsfattare.

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, och med stödärenden.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Likarättsutbildning

Praktiskt arbete med ­barn­konventionen.
Gratis och lätt att använda.
För att motverka kränkningar och främja alla elevers lika rättigheter.

Till Likarättsutbildning

Önskemål om klassbesök

Våra klassbesök handlar om rättigheter och framför allt rätten att vara med och påverka saker som berör barn och unga. Kontakta oss om du vill att vi kommer till din klass.

Endast skolor i Uppsala.

Ja
Du måste markera denna ruta. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på boiu.se/personuppgifter.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här