Children’s program

Inom Children’s program utbildas ledare runt om i landet för att kunna erbjuda en metod som kan förbättra relationerna i familjer där någon vuxen är nykter missbrukare. Children’s program skapar bättre förutsättningar för barnen – nu och i framtiden – och minskar risken att nyktra missbrukare återfaller.

Inom Children’s program ska vi också ta fram en klassrumsmetod för att berätta för barn om missbruk och hur det kan bli för en familj, och därmed hitta fler barn i som lever i missbruksmiljö eller med en nykter missbrukare, men som inte har fått något stöd.

Children’s program är ett treårigt projekt (start 1 juli 2019) som drivs med stöd från Arvsfonden.

Läs mer i filen i den rosa rutan.

Projektet har en egen hemsida: childrensprogram.se

arvsfonden

 

Kontakta Children’s program

childrensprogram@boiu.se

Vill du särskilt nå Lars eller Helén så hittar du dem på:

Lars Lewerth: lars.lewerth@boiu.se, 0705929393

Helén Olsson: helen.olsson@boiu.se, 0705331966

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala Både privatpersoner, företag och organisationer kan bidra.

Klicka här