Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund. Fördelningen av bidraget beslutas av styrelsen för Uppsala läns Barnavårdsförbund. Bidraget administreras av Barnombudet i Uppsala län.

Besked om ansökan

Ni som har ansökt kommer att få besked tidigast i mitten av april.

Dessa kan söka

  • Föreningar, kommunal verksamhet och organisationer kan söka.
  • Privatpersoner kan inte söka.

Aktiviteter som kan få bidrag

  • Bidrag kan sökas för aktiviteter som sker under sommaren.
  • Aktiviteterna ska rikta sig till barn och unga upp till 20 år i en eller flera av kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Östhammar eller Uppsala.

Det går att söka upp till 20 000 kr per insats. Om flera aktörer är involverade kan högre belopp beviljas.

Bidrag kan ges för behov som inte ska tillgodoses genom kommunen.

Det är viktigt att bidraget medverkar till ett eller flera prioriterade områden:

  1. en uppväxt under trygga och goda förhållanden
  2. att i nära samverkan med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling
  3. att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt
  4. att barn och ungdomar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra
  5. att främja integration och mångfald.

Bidraget ska redovisas efter genomförd aktivitet. Om bidraget använts på ett sätt som det inte var tänkt, eller om ni inte redovisar hur ni använt bidraget, kan ni bli återbetalningsskyldiga.

Prioriterade insatser

Insatser som involverar många barn och familjer som möjligt och flera kommuner prioriteras.

Insatser som verkar för en direkt och konkret effekt prioriteras.

Kontakt

Karin Mellin. Se kontaktrutan.

Skicka inte ansökningar eftersom ansökningstiden tog slut 28 februari.

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, samt med stödärenden. Hon har också hand om Vecka 54, Barnrättskalendern, Typ så här och Guldkantsbidraget.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Uppsala läns Barnavårdsförbund

Uppsala läns Barnavårdsförbund har funnits sedan mitten av 1950-talet.

Förbundet ska inom länet stödja det arbete som enligt lag om samhällets barn och ungdomsvård åligger länets socialnämnder, samt i övrigt främja barn och ungdomsvården i länet.

Alla länets kommuner är medlemmar. Styrelsen består av förtroendevalda från respektive kommun.

Förbundet lämnar ekonomiskt bidrag av förbundets medel till behövande barn inom medlemskommunerna. Bidraget kallas ”Guldkant på tillvaron” och betalas ut under maj-juni månad. Fördelningen beslutas av styrelsen.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här