Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget är ett bidrag för sommaraktiviteter riktade till barn och ungdomar. Bidraget delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund.

Dessa kan söka

 • Föreningar, kommunal verksamhet och organisationer kan söka.
 • Privatpersoner kan inte söka.
 • Företag kan inte söka.

Ansökningstid

Ansökan öppnar 11 januari och är öppen till och med 28 februari .

Ansökningar görs längst ner på denna sida. Om formuläret inte syns är det för tidigt eller för sent att redovisa.

Sent inkomna ansökningar beaktas ej.

Besked om bidrag

Besked om bidrag meddelas tidigast i mitten av maj. Det är styrelsen för Uppsala läns Barnavårdsförbund som beslutar om bidrag.

Detta kan ni söka för

 • Bidrag kan endast sökas för aktiviteter som sker under sommaren (juni, juli, augusti).
 • Aktiviteterna ska rikta sig till barn och unga upp till 20 år i en eller flera av kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Östhammar eller Uppsala.
 • Bidrag kan ges för behov som inte ska tillgodoses genom kommunens ordinarie verksamhet.

Det går att söka upp till 15 000 kr per projekt/aktivitet. Det är möjligt för samma organisation att skicka in ansökningar för flera projekt.

Det är viktigt att bidraget medverkar till ett eller flera prioriterade områden:

 1. en uppväxt under trygga och goda förhållanden
 2. att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt
 3. att barn och ungdomar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra
 4. att främja integration och mångfald.

Vidare prioriteras projekt/aktiviteter utifrån följande kriterier:

 • Insatser som involverar så många barn och familjer som möjligt och flera kommuner prioriteras.
 • Insatser som verkar för en direkt och konkret effekt prioriteras.

Aktiviteter som anordnas lokalt eller i Uppsalaregionen uppmuntras.

Redovisning

Alla aktiviteter som genomförts med stöd av Guldkantsbidraget ska redovisas senast den 30 september ansökningsåret.

Redovisning via formulär på boiu.se/guldkantredovisning eller längst ner på denna sida. Om formuläret inte syns är det för tidigt eller för sent att redovisa.

Sökande blir återbetalningsskyldig om:

 • bidraget använts till annat än det beviljats för, eller
 • om bidraget inte använts i sin helhet (den summa som blivit över ska då återbetalas), eller
 • om redovisning av hur bidraget använts inte inkommit senast den 30 september 2021.

 

Viktiga dokument

Max Otterman

Projektassistent

Max arbetar med barn- och ungdomsinflytande på BOiU, med projektfinansiering och administration av Guldkantsbidraget. Han har också hand om BOiU:s sommarjobbare.

max.otterman@boiu.se

guldkant@boiu.se

018-410 10 33

Uppsala läns Barnavårdsförbund

Uppsala läns Barnavårdsförbund har funnits sedan mitten av 1950-talet.

Förbundet ska inom länet stödja det arbete som enligt lag om samhällets barn och ungdomsvård åligger länets socialnämnder, samt i övrigt främja barn och ungdomsvården i länet.

Alla länets kommuner är medlemmar. Styrelsen består av förtroendevalda från respektive kommun.

Förbundet lämnar ekonomiskt bidrag av förbundets medel till behövande barn inom medlemskommunerna. Bidraget kallas ”Guldkant på tillvaron” och betalas ut under maj-juni månad. Fördelningen beslutas av förbundets styrelse. Barnombudet sköter endast administrationen.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här