Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund. Det är styrelsen för Uppsala läns Barnavårdsförbund som beslutar om bidrag. Barnombudet i Uppsala län administrerar endast ansökningar.

Ansökningstid

Ansökningar kan endast göras 10 januari-28 februari 2019 längst ner på denna sida.

Ansökningar utanför ansökningstiden kommer inte att beaktas.

Ansökningar som skickas på annat sätt än via formulär nederst på denna sida kommer inte att beaktas.

Besked om ansökan

De som har ansökt får besked tidigast i mitten av maj.

Dessa kan söka

 • Föreningar, kommunal verksamhet och organisationer kan söka.
 • Privatpersoner kan inte söka.

Aktiviteter som kan få bidrag

 • Bidrag kan sökas för aktiviteter som sker under sommaren.
 • Aktiviteterna ska rikta sig till barn och unga upp till och med 20 år i en eller flera av kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Östhammar eller Uppsala.

Det går att söka upp till 20 000 kr per insats. Om flera aktörer är involverade kan högre belopp beviljas.

Bidrag kan ges för behov som inte ska tillgodoses genom kommunen.

Det är viktigt att bidraget medverkar till ett eller flera prioriterade områden:

 1. en uppväxt under trygga och goda förhållanden
 2. att i nära samverkan med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling
 3. att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt
 4. att barn och ungdomar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra
  att främja integration och mångfald.

Redovisning

Bidraget ska redovisas senast den 30 september ansökningsåret.

Sökande blir återbetalningsskyldig om:

 • bidraget använts till annat än det beviljats för, eller
 • bidraget inte använts i sin helhet, eller
 • om redovisning av hur bidraget använts inte lämnats in senast den 30 september ansökningsåret.

Prioriterade insatser

Insatser som involverar så många barn och familjer som möjligt och flera kommuner prioriteras.

Insatser som verkar för en direkt och konkret effekt prioriteras.

Kontakt

Karin Mellin. Se kontaktrutan.

Uppsala läns Barnavårdsförbund

Uppsala läns Barnavårdsförbund har funnits sedan mitten av 1950-talet.

Förbundet ska inom länet stödja det arbete som enligt lag om samhällets barn och ungdomsvård åligger länets socialnämnder, samt i övrigt främja barn och ungdomsvården i länet.

Alla länets kommuner är medlemmar. Styrelsen består av förtroendevalda från respektive kommun.

Förbundet lämnar ekonomiskt bidrag av förbundets medel till behövande barn inom medlemskommunerna. Bidraget kallas ”Guldkant på tillvaron” och betalas ut under maj-juni månad. BOiU sköter endast administrationen. Fördelningen beslutas av styrelsen.

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, samt med stödärenden. Hon har också hand om Barnrättsveckan, Barnrättskalendern, Typ så här och Guldkantsbidraget.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här