Ansökan om Guldkantsbidraget

Ansökningar kan endast göras 8 januari-28 februari i formuläret nedan.

 • Vi läser inte ansökningar som kommer utanför ansökningstiden.
 • Vi läser inte ansökningar som skickas på annat sätt än via formulär nederst på denna sida.
 • Om formuläret inte syns går det inte att söka bidraget.

Besked om ansökan

De som har ansökt får besked i andra halvan av maj.

Dessa kan söka

 • Föreningar, kommunal verksamhet och organisationer kan söka.
 • Privatpersoner kan inte söka.
 • Företag kan inte söka.

Aktiviteter som kan få bidrag

 • Bidrag kan endast sökas för aktiviteter som sker under sommaren.
 • Aktiviteterna ska rikta sig till barn och unga upp till och med 20 år i en eller flera av kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Östhammar eller Uppsala.

Det går att söka upp till 20 000 kr per insats. Om flera aktörer är involverade kan högre belopp beviljas.

Bidrag kan ges för behov som inte ska tillgodoses genom kommunen.

Det är viktigt att bidraget medverkar till ett eller flera prioriterade områden:

 1. en uppväxt under trygga och goda förhållanden
 2. att i nära samverkan med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling
 3. att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt
 4. att barn och ungdomar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra
  att främja integration och mångfald.

Prioriterade insatser

Insatser som involverar så många barn och familjer som möjligt och flera kommuner prioriteras.

Insatser som verkar för en direkt och konkret effekt prioriteras.

Uppsala läns Barnavårdsförbund

Uppsala läns Barnavårdsförbund har funnits sedan mitten av 1950-talet.

Förbundet ska inom länet stödja det arbete som enligt lag om samhällets barn och ungdomsvård åligger länets socialnämnder, samt i övrigt främja barn och ungdomsvården i länet.

Alla länets kommuner är medlemmar. Styrelsen består av förtroendevalda från respektive kommun.

Förbundet lämnar ekonomiskt bidrag av förbundets medel till behövande barn inom medlemskommunerna. Bidraget kallas ”Guldkant på tillvaron” och betalas ut under maj-juni månad. BOiU sköter endast administrationen. Fördelningen beslutas av styrelsen.

Max Otterman

Projektassistent

Max arbetar med barn- och ungdomsinflytande på BOiU, med projektfinansiering och administration av Guldkantsbidraget. Han har också hand om BOiU:s sommarjobbare.

max.otterman@boiu.se

guldkant@boiu.se

073-073 16 04

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här