Redovisning av Guldkantsbidraget

Redovisning av Guldkantsbidraget

Alla aktiviteter som genomförts med stöd av Guldkantsbidraget ska redovisas senast den 30 september ansökningsåret.

Redovisning sker endast i formulär nedan. Om formuläret inte syns är det för tidigt eller för sent att redovisa.

Återbetalningsskyldighet

Sökande blir alltid återbetalningsskyldig om:

  • bidraget använts till annat än det beviljats för, eller
  • bidraget inte använts i sin helhet, eller
  • om redovisning av hur bidraget använts inte lämnats in senast den 30 september ansökningsåret.
  • Återbetalning sker till postgiro 87215-0. Betalningsmottagare är Uppsala läns barnavårdsförbund.

 

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här