Redovisning av Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget är ett bidrag för sommaraktiviteter riktade till barn och ungdomar. Bidraget delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund.

Redovisning av Guldkantsbidraget

Alla aktiviteter som genomförts med stöd av Guldkantsbidraget ska redovisas senast den 30 september ansökningsåret.

Redovisning sker endast i formulär nedan. Om formuläret inte syns är det för tidigt eller för sent att redovisa.

Återbetalningsskyldighet

Sökande blir återbetalningsskyldig om:

  • bidraget använts till annat än det beviljats för, eller
  • om bidraget inte använts i sin helhet (den summa som blivit över ska då återbetalas), eller
  • om redovisning av hur bidraget använts inte inkommit senast den 30 september 2021.

Redovisa Guldkantsbidraget här

Formuläret öppnas när du väljer ja nedan.

Ja

Viktiga dokument

Max Otterman

Projektassistent

Max arbetar med barn- och ungdomsinflytande på BOiU, med projektfinansiering och administration av Guldkantsbidraget. Han har också hand om BOiU:s sommarjobbare.

max.otterman@boiu.se

guldkant@boiu.se

018-410 10 33

Uppsala läns Barnavårdsförbund

Uppsala läns Barnavårdsförbund har funnits sedan mitten av 1950-talet.

Förbundet ska inom länet stödja det arbete som enligt lag om samhällets barn och ungdomsvård åligger länets socialnämnder, samt i övrigt främja barn och ungdomsvården i länet.

Alla länets kommuner är medlemmar. Styrelsen består av förtroendevalda från respektive kommun.

Förbundet lämnar ekonomiskt bidrag av förbundets medel till behövande barn inom medlemskommunerna. Bidraget kallas ”Guldkant på tillvaron” och betalas ut under maj-juni månad. Fördelningen beslutas av förbundets styrelse. Barnombudet sköter endast administrationen.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här