Som kontaktklass tar ni till vara elevernas samhällsengagemang

Anmäl din klass att vara kontaktklass! Metoden ger eleverna inblick i hur de demokratiska processerna går till i den egna kommunen och/eller regionen. 

Metoden Kontaktklasser underlättar dialogen mellan barn/unga och beslutsfattare. Med hjälp av Barnombudet i Uppsala län kan eleverna möta beslutsfattare i den egna kommunen eller regionen för att samtala om de frågor som berör barn och unga. 

Alla klasser från förskoleålder till och med gymnasiet i hela Uppsala län är välkomna att bli kontaktklasser. 

  • Barn och unga är experter på sina liv. Deras unika perspektiv kan ge viktiga bidrag till samhällsutvecklingen.
  • Att barn och unga får ge sina synpunkter i frågor som berör dem och att få respekt för sina åsikter är en av de vägledande principerna i barnkonventionen. 
  • Att få möjligheten att säga sin mening och få sina åsikter respekterade ökar självförtroendet och tilliten till de demokratiska principer och arbetsformer  

Så går det till 

Anmäl er kontaktklass

Anmäl intresse för att klassen (förskola-gymnasium) ska vara kontaktklass. Ni förbinder er inte till något.

Välj dialoger

Kontaktklassen väljer om de vill delta i de dialoger som erbjuds.

Genomförandet av dialog

Barnombudet leder dialogen, oftast tillsammans med frågeställaren/uppdragsgivaren.

Återkoppling

Barnombudet ger återkoppling till kontaktklassen om hur uppdragsgivaren har tagit hand om elevernas synpunkter.

Detta sker dels inom 1 månad, dels efter 6 månader.

Arvodering

Klasskassan eller motsvarande får 100 kr per deltagande elev.

Anmäl intresse för att bli kontaktklass

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, och med stödärenden.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Arvodering

Deltagande klasser arvoderas av Barnombudet till klasskassan för sitt bidrag.

  • 100 kr/elev som deltar.

Barnombudet ersätts av uppdragsgivaren.

  • Enligt överenskommelse.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här