Likarättsutbildning för barns trygghet

Barn och unga från förskola till gymnasiet i Uppsala och Östersund är med och skapar en webbutbildning för elever, personal och vuxna. Syftet är att stärka barns trygghet och öka kunskapen om möjligheten att få hjälp.

I samarbete med barn och unga kommer vi att ta fram en webbutbildning för att stärka barns trygghet och uppmärksamma möjligheterna att agera om deras rättigheter kränks. Utbildningen kommer att erbjudas kostnadsfritt till alla förskolor och skolor i Uppsala och Östersund, fristående såväl som kommunala. Utbildningen ska också spridas nationellt.

Webbutbildningen ska inte kräva några förkunskaper och vara tillgänglig i olika versioner för förskola och lågstadiet, mellan- och högstadiet, gymnasium, personal och närstående vuxna. Varje version kommer innehålla information om främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Projektet kommer främst arbeta i Uppsala och Östersunds kommun. Båda kommunerna har redan skrivit avsiktsförklaringar att efter projekttiden sprida och implementera utbildningen.

Likarättsprojektet kan genomföras tack vare stöd från Arvsfonden och startades i maj 2018.

 

arvsfonden

Frågor till elever

Vi vill veta hur barn tycker att det är i skolan just nu. När många barn har svarat så vet vi mer vad de vuxna i skolorna behöver veta och lära sig mer om.

Du hittar frågorna genom att klicka här.

Josefin Högberg

Josefin Högberg

Projektledare Likarättsprojektet

Josefin är speciallärare och arbetar med Likarättsprojektet. Hon är också kontaktperson för Barnrätt för alla.

018 700 99 38

josefin.hogberg@boiu.se 

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här