Barnombudet för Region Uppsala

Filmen om barnets rättigheter ska nästan alla som arbetar inom Region Uppsala se. Trailern hittar du här.

Alla som arbetar på uppdrag av Region Uppsala kan utan kostnad få hjälp av barnombudet. Ring eller mejla så börjar vi planera.

76 367 barn och unga lever i Uppsala län. De har rättigheter, vad de än gör och vilka de än är.

Region Uppsala ansvarar för rättigheterna när barn använder vården, kollektivtrafiken och länskultur. Därför finns en handlingsplan och ett avtal med oss på Barnombudet i Uppsala län. Vi utbildar och är rådgivare och träffar många kunniga barn som vill tycka till.

Alla förvaltningar i Region Uppsala har sin egen genomförandeplan för barnets rätt. Habiliteringen, psykiatrin, Lasarettet och Barnsjukhuset har ombud/ambassadörer för barnets rätt som också har bildat nätverk.

Nyhetsbrev

Skriv upp dig här för att få nyheter från barnrättsarbetet inom Region Uppsala

Läs de senaste nyhetsbreven.

 

Nätverket för barnanpassad vård

Nätverket för barnanpassad vård

Nätverket för barnanpassad vård ska bidra till bättre barnanpassad vård. Nätverkets medlemmar är sjukvårdande verksamheter. De skattar sig själva och granskar varandra utifrån framtagna kriterier. Patienter och föräldrar kommer till tals. Läs mer på nätve...

 

Kontakt

Ja
Du måste kryssa i denna ruta. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på boiu.se/personuppgifter.

Vi utbildar er

Vi kommer gärna ut till arbetsgrupper för att prata med er om barnets rättigheter.

För alla verksamheter inom välfärdsuppdraget i Uppsala kommun och Region Uppsala är det kostnadsfritt (dvs även exempelvis friskolor och privata vårdcentraler).

För övriga verksamheter inom Uppsala län – kontakta oss för prisförslag utifrån omfattning och betalningsförmåga.

Verksamheter utanför Uppsala län bokar föreläsningar med Lisa genom Athenas.

Kontakta oss gärna!

Kommun: lisa.skiold@boiu.se

Region: martin.price@boiu.se

Alla våra utbildningar hittar du på sidan boiu.se/utbildning

Martin Price

Barnrättsombud för Region Uppsala

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

018-700 99 32

martin.price@boiu.se

Länkar

Alla aktuella dokument om barnrätt i regionen finns samlade i ett dokument med klickbara länkar här.

Separata dokument:

Unga experter på barnsjukhuset

I expertråden på barnsjukhuset använder barn och unga sina erfarenheter för att förbättra sjukhuset.

Till bloggen

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här