Utbildningar

Vill skicka ett stort tack till er för upplägg och genomförande av föreläsning och workshop om barnkonventionen! Det var mycket uppskattat från vårt håll och det har startat upp många tankar och förslag på hur vi ska arbeta vidare”
Chef i Tierps kommun efter utbildning i maj 2020

Vi kommer gärna ut till arbetsgrupper för att prata med er om barnets rättigheter. Under våren 2020 har vi också gjort om flera av våra utbildningar och workshops till digital form. Vi kan även fortsatt erbjuda anpassade, digitala upplägg om till exempel

  • barnkonventionen som lag,
  • barnrättsperspektiv inom en viss verksamhet
  • konkret verksamhetsutveckling med fokus på barnrätt.

Kontakta oss för kostnadsförslag och idéarbete.

För alla verksamheter i Uppsala kommun och inom Region Uppsala är våra utbildningar kostnadsfria. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.

Likarättsutbildning för barns trygghet

Likarättsutbildning för barns trygghet

Praktiskt arbete med ­barn­konventionen.  Gratis och lätt att använda.  För att motverka kränkningar och främja alla elevers lika rättigheter Till utbildningen Personal Arbeta praktiskt med barnkonventionen för att motverka kränkningar och främja ...
Utbildning för dig som arbetar inom Uppsala kommun

Utbildning för dig som arbetar inom Uppsala kommun

BOiU:s barnrättsutbildning för dig som arbetar inom kommunen innehåller en film och en diskussion i arbetsgruppen. Vi kan också komma ut till arbetsgrupper för att prata med er om barnets rättigheter. Kontakta oss gärna! Arbetar du ino...
Intervjumetoden In my shoes

Intervjumetoden In my shoes

Intervjumetoden In my shoes hjälper barn från 3 år att berätta vad de har varit med om och hur de har det. Det kan också vara en hjälp för äldre barn, som av olika anledningar har svårt att kommunicera. Utbildning i In my shoes kan öka kompetensen i samtal ...
Utbildning för pedagoger

Utbildning för pedagoger

Tillsammans med Uppsala kommun har vi tagit fram en självinstruerande webbutbildning för skolverksamhet om barnkonventionen. Total tidsåtgång för att se på film och arbeta enligt instruktionerna är cirka 1,5 timme. Under den tiden kommer underlag ha ska...
Utbildning för dig som arbetar för Region Uppsala

Utbildning för dig som arbetar för Region Uppsala

I princip alla som arbetar inom Region Uppsala ska genomgå vår utbildning i barnrätt. Hela utbildningen finns på Pingpong (inloggning krävs). Filmen som ingår i utbildningen kan ses här:  
Utbildningsdagar i barnskydd

Utbildningsdagar i barnskydd

Barnskyddsrådet arrangerar två utbildningsdagar om året i ämnen som är aktuella och relevanta för vuxna som möter barn i sin yrkesroll. Läs mer .
Samverkansdagen för studenter

Samverkansdagen för studenter

Samverkansdagen är en studiedag om samverkan mellan olika yrkesgrupper. Den anordnas två gånger om året på initiativ av Barnombudet i Uppsala län, sedan 1999. Blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer träffas och lär av och om varand...
Children's program - stöd för barn i missbruksmiljö

Children's program - stöd för barn i missbruksmiljö

Barn vill berätta, om vuxna vill lyssna! Utbildningen till ledare i Children's program ger dig kunskaper för att kunna stödja och hjälpa barn i missbruksmiljö. Children's program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för barn 7–12 år....
Dialogkartan - planera bra dialoger med barn och unga

Dialogkartan - planera bra dialoger med barn och unga

Vill du veta vad barn och unga tycker? Vill du låta barn och unga påverka beslut?  Då är BOiU:s dialogkarta ett bra verktyg. Varje barndialog har specifika utmaningar. Kartan hjälper dig att få syn på tidsramar, se möjligheter och risker, ...

Föreläsningar och workshops

Barnombudet i Uppsala län erbjuder föreläsningar och workshops om barns rättigheter i kommun och region. Vi arbetar konkret med barns rättigheter sedan 1988 och har erfarenhet av att arbeta tillsammans med verksamheter inom alla områden i kommunal och r...

Vi utbildar er

Vi kommer gärna ut till arbetsgrupper för att prata med er om barnets rättigheter.

För alla verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är våra utbildningar kostnadsfria. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.

För övriga verksamheter inom Uppsala län – kontakta oss för prisförslag utifrån omfattning och betalningsförmåga.

Kontakta oss gärna!

Kommun: lisa.skiold@boiu.se. Utanför Uppsala län bokas Lisa genom Athenas.

Region: martin.price@boiu.se

Alla våra utbildningar hittar du på sidan boiu.se/utbildning

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Martin Price

Barnrättslig rådgivare för Region Uppsala

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

018-700 99 32

martin.price@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här