Ledarutbildning i Children’s program

Barn vill berätta– om någon vuxen vill lyssna. Är du den som vill ge barn som växer upp med missbruk i familjen chansen till ett bättre liv?

Vi vet idag att minst vart femte barn växer upp i familjer där det förekommer missbruk. Vi vet också via forskning att dessa barn löper upp till sju gånger större risk att själva i vuxen ålder utveckla problematik – om de inte får hjälp!

  • Children’s program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för barn 7–12 år.
  • Programmet har ett starkt familjeperspektiv.
  • Det omfattar totalt fyra sammanhängande dagar.
  • Under två av dagarna deltar även föräldern med alkohol/drogberoende.
  • Förutsättningen är att föräldern tagit hjälp för sitt problem och har en nykterhet om minst en månad.

Unikt

Det unika med Children’s program är att barn och föräldrar får mötas under trygga former. De får jobba tillsammans på ett sätt de tidigare inte gjort, och barnen får möjlighet att uttrycka hur missbruket av alkohol eller andra droger skadat och påverkat deras liv.

Att programmet genomförs i internatform under fyra hela dagar, tillsammans med barn och föräldrar i samma situation är något som särskiljer Children’s program från andra stödformer.

Forskning

Forskning på programmet från Örebro universitet 2017, på 19 genomförda grupper (149 barn och föräldrar), visar goda resultat när det gäller förbättrad hälsa, och tendenser till ökad resiliens/motståndskraft för barnen.

Instruktörerna

Utbildningen hålls av licensierade instruktörer, Helén Olsson och Lars Lewerth, som utbildats vid Hazelden Betty Ford Center 2017.

Programmet bygger på Ph.D Emmy Werners forskning kring resiliens/motståndskraft och ger den teoribakgrund och de pedagogiska kunskaper som du behöver för att få trygghet i ditt ledarskap i genomförandet av Children’s programs barn och föräldraprogram.

Om Childrens Program ledarutbildning

Ledarutbildningen arrangeras av Barnombudet i samarbete med Stiftelsen Childrens Program. Läs mer om stiftelsen på childrensprogram.se

Kursen omfattar totalt 6 dagars teori blandat med praktik, samt 4 dagars eget genomförande av grupp, för att bli certifierad ledare.

För att vara behörig att gå utbildningen behöver du ha erfarenhet av pedagogisk eller behandlande verksamhet.

Kursledarna rekommenderar att två från varje kommun/verksamhet deltar, för att underlätta implementering.

Kursdatum 2023

Nästa kursomgångar planeras till hösten 2023. Gör intresseanmälan längst ner på sidan.

*” anger obligatoriska fält

Intresseanmälan

Du förbinder dig inte till något genom att göra intresseanmälan.

Mejladress*
Jag godkänner att Barnombudet sparar uppgifterna i formuläret för att kunna svara mig och i övrigt hantera mitt ärende.*
Du måste markera denna ruta. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på boiu.se/personuppgifter.
Jag vill gärna börja prenumerera på Barnombudets nyhetsbrev.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på boiu.se/personuppgifter.

Helén Olsson

Verksamhetsansvarig för Childrens’s program

Helén arbetar med stödprogrammet och ledarutbildningen Children’s program.

018 410 10 32

helen.olsson@boiu.se

childrensprogram@boiu.se

Children’s program

Children’s program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för barn 7–12 år och med ett starkt familjeperspektiv.

Här berättar Lars och Helén om varför Children’s program är en bra metod och hur du kan göra för att utbilda dig till ledare. Children’s program drivs av Barnombudet i Uppsala län med stöd från Arvsfonden.

Ny bok om barn i familjer med missbruk

Boken Barn vill berätta om vuxna vill lyssna ger en direkt inblick i hur barn i familjer med missbruk känner och tänker – och vilket stöd de egentligen behöver.

Boken är skriven av Lars Lewerth och Helén Olsson som en del av vårt Arvsfondsprojekt Children’s program.

Köp boken här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här