Children’s program

Barn vill berätta, om vuxna vill lyssna

Utbildningen till ledare i Children’s program ger dig kunskaper för att kunna stödja och hjälpa barn i missbruksmiljö. Children’s program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för barn 7–12 år.

Utbildningen hålls av licensierade instruktörer, Helén Olsson och Lars Lewerth, som utbildats vid Hazelden Betty Ford Center 2017. Programmet bygger på Ph.D Emmy Werners forskning kring resiliens/motståndskraft och ger den teoribakgrund och de pedagogiska kunskaper som du behöver för att få trygghet i ditt ledarskap i genomförandet av Children’s programs barn- och föräldraprogram.

Utbildningen fram och kan erbjudas kostnadsfritt till utförare inom offentliga verksamheter.

Läs mer om utbildningen i länken i den grå rutan.

Kontakta Children’s program

childrensprogram@boiu.se

Vill du särskilt nå Lars eller Helén så hittar du dem på:

Lars Lewerth: lars.lewerth@boiu.se, 0705929393

Helén Olsson: helen.olsson@boiu.se, 0705331966

Children’s program

Children’s program kan förbättra relationerna i familjer där någon vuxen är nykter missbrukare.

Inom projektet ska ledare i metoden utbildas över hela Sverige. Vi ska också ta fram en klassrumsmetod för att berätta för barn om missbruk, med syftet att hitta barn i som lever i missbruksmiljö eller med en nykter missbrukare, men som inte har fått stöd.

Children’s program är ett treårigt projekt (start 1 juli 2019) som drivs av BOiU med stöd från Arvsfonden.

Projektet har en egen hemsida: childrensprogram.se

 

arvsfonden

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här