Children’s program – stöd för barn i missbruksmiljö

Children’s program utbildar ledare i ett förebyggande stödprogram för barn som lever i familjer där det förekommer alkohol- eller annat drogberoende. 

Utbildningen till ledare i Children’s program ger dig kunskaper för att kunna stödja och hjälpa barn i missbruksmiljö. Children’s program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för barn 7–12 år.

Utbildningen hålls av licensierade instruktörer, Helén Olsson och Lars Lewerth, som utbildats vid Hazelden Betty Ford Center 2017. Programmet bygger på Ph.D Emmy Werners forskning kring resiliens/motståndskraft och ger den teoribakgrund och de pedagogiska kunskaper som du behöver för att få trygghet i ditt ledarskap i genomförandet av Children’s programs barn- och föräldraprogram.

Utbildningen erbjuds kostnadsfritt till utförare inom offentliga verksamheter.

Läs mer om utbildningen i länken i den grå rutan.

Kontakta Children’s program

Du når Lars och Helén på:

018 410 10 32 respektive 018 410 10 32

childrensprogram@boiu.se

Ny bok om barn i familjer med missbruk

Boken Barn vill berätta om vuxna vill lyssna ger en direkt inblick i hur barn i familjer med missbruk känner och tänker – och vilket stöd de egentligen behöver.

Boken är skriven av Lars Lewerth och Helén Olsson som en del av vårt Arvsfondsprojekt Children’s program.

Köp boken här.

Children’s program

Children’s program kan förbättra relationerna i familjer där någon vuxen är nykter missbrukare.

Inom projektet ska ledare i metoden utbildas över hela Sverige. Vi ska också ta fram en klassrumsmetod för att berätta för barn om missbruk, med syftet att hitta barn i som lever i missbruksmiljö eller med en nykter missbrukare, men som inte har fått stöd.

Children’s program är ett treårigt projekt (start 1 juli 2019) som drivs av BOiU med stöd från Arvsfonden.

Projektet har en egen hemsida: childrensprogram.se

 

arvsfonden

Förebyggande stödprogram för barn till missbrukare ska spridas i Sverige

”Barn till missbrukande föräldrar får sällan det stöd som de har rätt till. Childrens Program är ett förebyggande program från Betty Ford Center i Kalifornien, som nu ska spridas i Sverige.”

Artikel som förklarar Children’s program. Läs artikeln.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här