Intervjumetoden In my shoes

Intervjumetoden In my shoes hjälper barn från 3 år att berätta vad de har varit med om och hur de har det. Det kan också vara en hjälp för äldre barn, som av olika anledningar har svårt att kommunicera.

Utbildning i In my shoes kan öka kompetensen i samtal med barn för personer som arbetar inom t ex socialtjänst, vård, hälsa, skola/förskola.


Man jobbar tillsammans med barnet, och i slutändan blir det en berättelse som jag förmodligen inte hade fått tagit del av om jag bara ställt frågor utifrån mitt vuxenperspektiv.”
Milly Langhammer, certifierad användare av In my shoes


För aktuella utbildningstillfällen, se ruta till höger.

Anmäl dig till utbildning nedan.

Under intervjun används ett särskilt datorprogram.

Programmet är upplagt så att barnet och intervjuaren systematiskt går igenom olika moduler. I de olika modulerna får barnet till exempel beskriva olika ansiktsuttryck och känslor i givna situationer. Det finns också en modul för fysiska upplevelser. Där kan barnet med hjälp av bilder och symboler beskriva var det gör ont, hur smärtan känns och hur intensiv den är.

Exempel på frågor i utbildningen:

 • Situation – olika ansiktsuttryck visas på skärmen – ”Känner du igen någon av känslorna som finns på de här ansiktsbilderna?” (Barnet beskriver med egna ord vad hen tycker att bilderna beskriver för känslor)
 • Situation – ett barn klappar en  katt – ”Hur tror du barnet på bilden känner sig?” (Barnet väljer det ansiktsuttryck som hen tror bäst beskriver det upplevda på bilden)
 • Situation – barnet berättar om magsmärta – ”Finns det någon av de här symbolerna (intervjuerna pekar på symboler för olika typer av smärta eller fysiska upplevelser) som du tycker beskriver hur det känns i magen?”

Barnet och/eller intervjuaren skriver eller markerar med hjälp av symboler, direkt i de olika modulerna, det som barnet berättar om. Programmet erbjuder även möjligheter att lägga till tanke- eller pratbubblor i bilderna som modulerna visar.

Allt som justeras och skrivs i programmet sparas i en särskild logg som kan användas för analys av intervjun.

Utbildning i In my shoes ökar kompetensen i samtal med yngre barn och är en möjlighet att öka barns delaktighet.

Lämplig för: vuxna som arbetar med barn inom t ex socialtjänst, vård, hälsa, skola/förskola. Erfarenhet av samtal/intervjuer med barn är en förutsättning för att kunna använda sig av metoden.

Två gånger om året ger BOiU en utbildning i In my shoes-metoden. Utbildningen genomförs under två heldagar med en dags mellanrum. Undervisningsformen är föreläsningar, dialog och övningar.

 • Dag 1: Introduktion av In My Shoes och göra övningar tillsammans. Heldag.
 • Mellandagen: Planerat in och genomföra två In My Shoes-intervjuer, t.ex. med egna barn eller bekantas barn. Ca 1,5 timme/intervju.
 • Dag 2: Följa upp de praktiska erfarenheterna av att genomföra intervjuer samt fördjupa kunskaperna. Heldag.

För att bli en certifierad användare av metoden krävs närvaro båda dagarna samt två genomförda professionella intervjuer efter avslutad utbildning.

Regler för evenemangsnamnet på https://boiu.sharepoint.com/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={38debcec-9f42-467e-9129-9e29b194a362}&action=edit&wd=target%28Webb.one%7Ce594c927-d569-4812-8eb8-380c29470a1eC320fB6r7Cb8dc82c5-ae88-4c85-9f99-f04f6780344029&wdorigin=703

Boka plats

Arrangemang som hålls i BOiU:s lokaler på Drottninggatan 8 är en trappa upp utan hiss. Om behov finns av bättre tillgänglighet så bokar vi annan lokal. Föranmälan är viktig så att vi kan meddela eventuellt lokalbyte.

Digitala arrangemang sker i plattformen Teams. Du kan delta även om du inte har ett konto i Teams. Du får länken någon dag före utbildningstillfället.

Bli certifierad användare av In my shoes

Nästa utbildningstillfälle: 3 och 8 december 2021, kl 9-16. För att bli en certifierad användare av metoden krävs närvaro båda dagarna. Dagen mellan kursdagarna avsätts åt eget arbete – intervjuer med två barn (ca 1,5 timme/per intervju). Sista anmälningsdag 14 dagar före utbildningsstart.

Intervjumetoden In my shoes hjälper barn från 3 år att berätta vad de har varit med om och hur de har det. Det kan också vara en hjälp för äldre barn, som av olika anledningar har svårt att kommunicera. Under intervjun används ett särskilt datorprogram.

Utbildning i In my shoes kan vara ett sätt att öka kompetensen i samtal med yngre barn och är en möjlighet att öka barns delaktighet.

  • Plats: BOiU, Drottningg 8. En trappa upp utan hiss; ange eventuella tillgänglighetskrav vid anmälan.
  • Pris: 6500 kr (momsfritt). Fakturering sker i samband med anmälan. Avbokning utan kostnad senast 14 dagar före utbildningsstart, därefter återbetalning mot sjukintyg.
  • Ta med: bärbar dator. Du behöver ha behörighet att installera program på din dator eftersom IMS kommer att installeras på denna dator. Lånedator finns ej.

Utbildningen ges endast endast om tillräckligt många anmäler sig.

Lunch ordnas på egen hand.

Mer om In my shoes


In my shoes vilar på en gedigen vetenskaplig grund.

Artikel i Computer Sweden

Inslag i Vetenskapsradion

Uppsala universitet

inmyshoes.org

Sofie Juhlin

Sofie är ansvarig för vårt medlemsarbete, och kontakt med annonsörer och företag som vill bidra/samarbeta med oss. Hon har också hand om våra event.

018 700 99 39

sofie.juhlin@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här