Word

Ungdomsmagasinet Word görs av och för unga i Uppsala.

Word riktar sig till alla gymnasieungdomar i Uppsala.

Word distribueras gratis i Uppsala och läses av hälften av gymnasieeleverna i Uppsala (läsarundersökning 2016).

Word vill stärka ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i Uppsalas samhällsliv och är därför också en del av BOiU:s arbete för att ge barn och unga en röst.

Visionen

Word är en kanal mellan ungdomar i Uppsala: ett brett medium som ger en känsla för sammanhang och sammanhållning. Word vill förstärka ungas känsla av och insikt i att vara medborgare i Uppsala, och därmed stärka deras möjlighet till inflytande och delaktighet i samhällslivet. Word är också en kanal mellan unga och beslutsfattare i kommunen i och med att Word innehåller samhällsinformation på ungas egna villkor och bjuder in till dialog.

I praktiken

Word har funnits sedan 2006 och läses av hälften av gymnasieungdomarna i Uppsala (läsarundersökning 2013). Word finns på alla gymnasieskolor i Uppsala och kan också läsas på folkbibliotek, fritidsgårdar m.fl. ställen. Word ges ut av den idella föreningen Barnombudet i Uppsala län.

Word finansieras genom ett grundbidrag från socialnämnden i Uppsala kommun och till viss del genom annonser från icke-kommersiella verksamheter.

Fredrik Norén

Barns och ungas delaktighet. Chefredaktör Word.

Fredrik är chefredaktör för gymnasietidningen Word och har hand om sommarjobbare. Han tar också stödärenden.

018-700 99 35

fredrik.noren@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här