Word

Ungdomsmagasinet Word görs av och för unga i Uppsala.

Word riktar sig till alla gymnasieungdomar i Uppsala.

Word distribueras gratis i Uppsala och läses av hälften av gymnasieeleverna i Uppsala (läsarundersökning 2016).

Word vill stärka ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i Uppsalas samhällsliv och är därför också en del av BOiU:s arbete för att ge barn och unga en röst.

Visionen

Word är en kanal mellan ungdomar i Uppsala: ett brett medium som ger en känsla för sammanhang och sammanhållning. Word vill förstärka ungas känsla av och insikt i att vara medborgare i Uppsala, och därmed stärka deras möjlighet till inflytande och delaktighet i samhällslivet. Word är också en kanal mellan unga och beslutsfattare i kommunen i och med att Word innehåller samhällsinformation på ungas egna villkor och bjuder in till dialog.

I praktiken

Word har funnits sedan 2006 och läses av hälften av gymnasieungdomarna i Uppsala (läsarundersökning 2013). Word finns på alla gymnasieskolor i Uppsala och kan också läsas på folkbibliotek, fritidsgårdar m.fl. ställen. Word ges ut av den idella föreningen Barnombudet i Uppsala län.

Word finansieras genom ett grundbidrag från socialnämnden i Uppsala kommun och till viss del genom annonser från icke-kommersiella verksamheter.

Fredrik Norén

Barns och ungas delaktighet. Chefredaktör Word.

Fredrik är chefredaktör för gymnasietidningen Word och har hand om sommarjobbare. Han tar också stödärenden.

018-700 99 35

fredrik.noren@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här