Word

Av unga, för unga i Uppsala

Ungdomsmagasinet Word görs av och för unga i Uppsala.

Word riktar sig till alla gymnasieungdomar i Uppsala.

Word vill stärka ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i Uppsalas samhällsliv och är därför också en del av BOiU:s arbete för att stärka barns och ungas röster.

Visionen

Word är en kanal mellan ungdomar i Uppsala: ett brett medium som ger en känsla för sammanhang och sammanhållning. Word vill förstärka ungas känsla av och insikt i att vara medborgare i Uppsala, och därmed stärka deras möjlighet till inflytande och delaktighet i samhällslivet. Word är också en kanal mellan unga och beslutsfattare i kommunen i och med att Word innehåller samhällsinformation på ungas egna villkor och bjuder in till dialog.

I praktiken

Word har funnits sedan 2006 och läses av hälften av gymnasieungdomarna i Uppsala (läsarundersökning 2016). Word finns på alla gymnasieskolor i Uppsala och kan också läsas på folkbibliotek, fritidsgårdar m.fl. ställen.

Annonsera i Word

Annonsera i Word

Annonspolicy Sådana verksamheter som på något sätt drivs med hjälp av skattemedel och är relevanta för unga i Uppsala får gärna annonsera. Vi tar alltså inte in annonser från rent kommersiella verksamheter. Annonsörer ska, för att kunna köpa annonsp...
Var med i Word

Var med i Word

Words redaktion består av elever från gymnasieskolor i Uppsala. Det finns alltid plats för en till! Visst vill du vara med och göra tidningen som hälften av Uppsalas gymnasieelever läser, Sveriges – så vitt vi vet – enda tryckta, lokala ungdomsmag...
Tidningsarkiv

Tidningsarkiv

Words första nummer gavs ut den 24 april 2006. Här på sidan finns hela arkivet. Trevlig läsning!  

Tipsa Word

Vad tycker du att Word ska skriva om? Kom med en idé!

Senaste Word

Läs äldre nummer här.

Följ Word

Facebook: tidningenword

Instagram: tidningenword

Karin Sehlin

Chefredaktör Word

Karin är chefredaktör för Word. Hon arbetar också med stödärenden.

018-700 99 35

karin.sehlin@boiu.se

Tipsa Word


Den 24 april 2021 var det 15 år sedan det allra första numret av tidningen kom ut på Uppsalas gymnasieskolor. Det firades den 14 april med livesändning på Grands Youtubekanal.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här