Annonsera i Word

Annonspolicy

Sådana verksamheter som på något sätt drivs med hjälp av skattemedel och är relevanta för unga i Uppsala får gärna annonsera. Vi tar alltså inte in annonser från rent kommersiella verksamheter.

Annonsörer ska, för att kunna köpa annonsplats i Word, hålla med om att alla människor är lika mycket värda (bland annat, men inte enbart) utifrån diskrimineringsgrunderna, FN:s konventioner och deklarationer om barnets rättigheter och de mänskliga rättigheterna, och att alla har rätt att uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade på.

Vi förbehåller oss rätten i alla lägen att säga nej till annonsörer och/eller enskilda annonser.

De här får annonsera i Word (exempel)

  • Kontor/nämnder samt verksamheter som drivs direkt av kommunen
  • Kommunala bolag
  • Verksamheter som har avtal med eller drivs på uppdrag av kommunen
  • Verksamheter, inklusive myndigheter, som drivs av/har avtal med/drivs på uppdrag av landsting eller staten
  • Ideella föreningar och andra organisationer (exempelvis studieförbund, kyrkor/församlingar, politiska partier, fackföreningar deras och motparter)
  • UF-företag

Sofie Juhlin

Sofie är ansvarig för kontakt med annonsörer och företag som vill samarbeta med oss.

018 700 99 39

sofie.juhlin@boiu.se

Annonsformat och materialdag

Informationsblad med annonsformat, materialdagar och allt annat du behöver veta.

Aktuella utgivningsdatum

Word kommer fyra gånger om året.

2023

#82 27 mars
#83
22 maj
#84
2 oktober
#85
4 december

Sista bokningsdag: 10 arbetsdagar före respektive utgivningsdatum, om ej annat överenskommits.
Sista materialdag: Förbokade och tryckfärdiga annonser lämnas in senast 7 arbetsdagar före respektive utgivningsdatum, om ej annat är överenskommet. Kontrollera alltid sista materialdag i god tid.
Inlämning: annonser lämnas till annons@tidningenword.se

 

Tipsa Word

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här