Publicerat: 2019-11-07 Om skärmar och hälsa

Vi har byggt ett samhälle som faktiskt inte tillgodoser barns och ungas grundläggande behov. Därmed tillgodoses inte heller deras rättigheter till bästa möjliga hälsa. I artikel 24 i barnkonventionen finns såväl den rättigheten, som tillgången till hälso- och sjukvård och rehabilitering nämnda – samt att utveckla förebyggande hälso- och sjukvård och föräldrarådgivning.

Sömnproblem har ökat med 100 % sen åttiotalet – en av fyra har svårt att sova idag. Stressrelaterade sjukskrivningar ökat cirka 100 % senaste tio åren. Bland unga i Sverige har antalet som diagnosticeras med en sömnstörning ökat med 500 % sedan 2007. Allt fler unga sover för lite.

Vi vuxna måste hjälpa barnen och ungdomarna med begränsning av skärmar! Vi kan inte överlåta till dem, och sen bli arga när de inte klarar det. Barn gör generellt så gott de kan.

Vi måste se till att tid finns till de grundläggande behoven. Troligen blir det på bekostnad av skärmtiden.

Förutom för de yngsta, och för insomning och sömn, så är det inte skärmen i sig som är dålig. Det är sammanhanget och vad det tar tid från som kan vara negativt.

Det som är glädjande är att det är fullt möjligt att minska denna stora ökning av ohälsa och att det också går väldigt bra hand i hand med en omställning till en mer hållbar livsstil för att vi ska fortsätta ha ett klimat som är trivsamt för oss människor att leva i.

Generella tips

Om vi skulle börja

 • transportera oss i högre grad med kraft av våra egna kroppar (inklusive kollektivtrafik!)
 • om vi äter mer växtbaserat med fokus på bra näring och
 • om vi lägger mer tid på återhämtning istället för konsumtion

så är det alltihop sådant som också kan minska klimatångest eftersom det är handlingar i rätt riktning.

Föräldrar

 • Skapa hälsosamma rutiner för rörelse, näringsrik mat, vila, social samvaro och sömn, natur, meditation
 • Ingen mobil i sovrummet under natten!!!
 • Prata med barnen om hela deras liv – både IRL och via nätet
 • Var skärmförebild, och var närvarande!
 • Barn under två år – ingen skärmtid. Minimera skärmtiden för de lite äldre.
 • För 7–15-åringar – max tre timmar/dag

Samhället

 • Förskole- och skolgårdar: behöver vara tillräckligt stora och hög kvalitet. Gärna natur!
 • Säkra och trygga cykelvägar
 • Fronta och erbjud näringsrik mat
 • Undervisa barn i hälsosam livsstil
 • Skapa många möjligheter till rörelse under skoldagen
 • Erbjuda föräldrar tips och kunskap om hur de kan skapa hälsosamma rutiner och hur viktigt det är
 • Ta upp i utvecklingssamtal att det är hemmets uppgift att tillgodose de grundläggande behoven. Om näring, sömn och rörelse inte tillgodoses i hemmet är det inte läge för särskilda insatser eller utredningar. I så fall behövs stöd till hemmet, inte eleven.

Mer om barn och skärmar

Lyssna på Lisa och prao Tilly i Radio Uppland (november 2019), fyra minuter in i programmet

Lisa om boken Skärmhjärnan av Anders Hansen

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här