Vem är du?

Jag är ett barn Jag är en ungdom Jag är vuxen nära barn Jag är vuxen som möter barn Jag är politiker / tjänsteperson

Grupp

Grupp

Ibland är det fler än du som kommer att påverkas av ett beslut. Om ni är flera som påverkas så är ni också flera som kan påverka! Prata med andra och se om ni kanske tycker likadant.

Nedan tar vi ett exempel som handlar om ifall en skolgård ska göras om. Ni kan göra på liknande sätt med andra frågor.

Skolgården ska göras om

Eleverna är de som vet bäst hur en bra skolgård ser ut. På skolgården ska ni kunna koppla av och ha kul så att ni orkar med skolarbetet. Ni ska också känna er trygga, det ska t.ex. inte finnas platser där vuxna inte ser vad som händer.  

Om ni inte tycker att skolgården fungerar bra så har ni rätt att ta upp det med vuxna i skolan. Börja med att prata på klassrådet och ta det också i elevrådet. Prata med lärare och rektor. Vuxna ska lyssna på er och hjälpa er att se om och hur det finns möjligheter att göra om skolgården.

Om den som äger skolgården – oftast kommunen – redan har bestämt att skolgården ska göras om så har ni rätt att vara med och påverka hur det blir. Ta hjälp av lärare eller rektor för att de som bestämmer ska komma till er och lyssna.

Skolan är er arbetsplats, och den särskilda lag som gäller på arbetsplatser gäller också i skolan.

Du kan alltid kontakta oss på BOiU om du har frågor eller vill ha hjälp med det här eller andra saker.

Grupp

Nedan tar vi ett exempel som handlar om ifall en skolgård ska göras om, vilket påverkar många barn. Ni kan agera på liknande sätt med andra frågor.

En skolgård ska göras om

Skolan är att betraktas som elevernas arbetsplats och arbetsmiljölagen gäller även för dem. De har rätt till en god arbetsmiljö, både fysisk och psykisk.

Om exempelvis skolgården ska göras om är det viktigt att ni tar in barnens önskemål och synpunkter på ett tidigt stadium. Det är ju barnen själva som vet bäst hur en väl fungerande skolgård ska se ut, och hur den ska kännas trygg. De har rätt att framföra sina åsikter och bli respekterade och lyssnade på.

Ni behöver se till att elevernas synpunkter kommer med i beslutet och väger tungt. Vi på BOiU kan hjälpa dig med olika sätt att ha bra dialog med barn och unga.

Grupp

Nedan tar vi ett exempel som handlar om ifall en skolgård ska göras om, vilket påverkar många barn. Ni kan agera på liknande sätt med andra frågor.

Skolan är barnens arbetsplats och arbetsmiljölagen gäller alla elever. Barnen har rätt att må bra och känna sig trygga i skolan. För exempelvis fritidsverksamheter gäller snarare, att vill ni att verksamheten ska passa barn eller unga, så måste de få vara med och påverka hur den ser ut.

Om exempelvis skolgården ska göras om är det viktigt att ni som arbetar i skolan tar in barnens önskemål och synpunkter på ett tidigt stadium. Om den som förvaltar skolgården inte tänkt på det själva behöver ni kontakta dem för att se till att elevernas synpunkter kommer med i beslutet och väger tungt.

Det är ju barnen själva som vet bäst hur en väl fungerande skolgård ska se ut, och hur den ska kännas trygg. De har rätt att framföra sina åsikter och bli respekterade och lyssnade på.

Vi på BOiU kan hjälpa dig md olika sätt att ha bra dialog med barn och unga.

Grupp

Skolan är barnens arbetsplats och arbetsmiljölagen gäller. Barnen har rätt att må bra och känna sig trygga i skolan. Det är även viktigt för de vuxna i barnens närhet att veta att de har det bra.

Nedan tar vi ett exempel som handlar om ifall en skolgård ska göras om. Ni kan göra på liknande sätt med andra frågor.

Skolgården ska göras om

Om ditt barn vill kunna påverka hur skolgården ska utformas är det viktigt att du lyssnar och tar barnet på allvar. Ge även råd om hur barnet kan ta upp detta i skolan och erbjud dig att stötta och hjälpa till. Det är ju barnen själva som vet bäst hur en väl fungerande skolgård ska se ut, och hur den ska kännas trygg.

Om barnet tycker det känns svårt att själv ta upp det i skolan så erbjud dig att prata med berörda.

Förmodligen är det fler barn som vill få förändringar, då kan det vara bra att samla flera föräldrar och på det viset påverka skolan och initiera dem att lyssna på barnen.

Du kan alltid kontakta oss på BOiU om du har frågor eller vill ha hjälp med det här eller andra saker.

Grupp

Ibland är det fler barn än du som kommer att påverkas av ett beslut. Om ni är flera som påverkas så är ni också flera som kan påverka! Prata med andra barn och se om ni kanske tycker likadant.

Nedan tar vi ett exempel som handlar om ifall en skolgård ska göras om. Ni kan göra på liknande sätt med andra frågor.

Skolgården ska göras om

Eleverna är de som vet bäst hur en bra skolgård ser ut. På skolgården ska ni kunna koppla av och ha kul så att ni orkar med skolarbetet. Ni ska också känna er trygga, det ska t.ex. inte finnas platser där vuxna inte ser vad som händer.

Om ni inte tycker att skolgården fungerar bra så har ni rätt att ta upp det med vuxna i skolan. Börja med att prata på klassrådet och ta det också i elevrådet. Prata med lärare och rektor. Vuxna ska lyssna på er och hjälpa er att se om och hur det finns möjligheter att göra om skolgården.

Om den som äger skolgården – oftast kommunen – redan har bestämt att skolgården ska göras om så har ni rätt att vara med och påverka hur det blir. Ta hjälp av lärare eller rektor för att de som bestämmer ska komma till er och lyssna.

Skolan är er arbetsplats, och den särskilda lag som gäller på arbetsplatser gäller också i skolan.

Du kan alltid kontakta oss på BOiU om du har frågor eller vill ha hjälp med det här eller andra saker.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här