Vem är du?

Jag är ett barn Jag är en ungdom Jag är vuxen nära barn Jag är vuxen som möter barn Jag är politiker / tjänsteperson

Individ

Individ

Barn har rätt att påverka många beslut som tas av vuxna. Du som möter barn bör vara lyhörd för om ett barn kan behöva din hjälp att ta till vara sina rättigheter.

Nedan tar vi ett exempel som handlar om barns rätt att ha inflytande över boende och umgänge med sina föräldrar.

Det ska tas beslut om boende för ett barn eller en ungdom

Barn bör alltid erbjudas möjlighet att få prata med socialtjänsten i samband med en utredning om vårdnad, boende och umgänge. Syftet med samtalet bör dels vara att barnet ska få korrekt information om hur processen ska gå till, och dels att höra barnets uppfattning om hur hen vill ha det. Det är viktigt att samtalet görs på ett sätt som fungerar bra för barnet, utifrån ålder och eventuell funktionsvariation.

Föräldrar kan neka socialtjänsten att få prata med barnet när det gäller vårdnad, boende eller umgänge. Om barnet ändå vill förmedla vad hen vill så kan de alltid vända sig till Råd och stöd. Om det öppnas en utredning utifrån ett barnavårdsärende så har barnet alltid rätt att prata med socialtjänsten.

Som vuxen kring ett barn i en sån här situation kan du hjälpa till genom att beskriva ungefär vad som kommer att hända i processen, och vilka rättigheter barnet har.

Om du upplever oro kring hur barnet har det så ska du göra en orosanmälan. Om du känner dit tveksam går det bra att ringa till Råd och stöd först, eller att resonera med socialtjänsten utan att nämna vilket barn det gäller först.

Du kan alltid kontakta oss på BOiU om du har frågor eller vill ha hjälp med det här eller andra saker.

Individ

Barn har rätt att påverka många beslut som tas av vuxna. Nedan tar vi ett exempel som handlar om barns rätt att ha inflytande över boende och umgänge med sina föräldrar.

Det ska tas beslut om boende, umgänge eller vårdnad för ett barn eller en ungdom

Om föräldrarna inte kan komma överens vid en separation/skilsmässa kan de få hjälp av familjerätten, som är en del av socialtjänsten. Antingen tas beslutet av föräldrarna i ett samarbetssamtal, eller av en domstol i tingsrätten.

Enligt lagen ska barn få berätta för de som bestämmer om vad som är viktigt för dem när det handlar om var barnet ska bo, hur mycket barnet ska träffa sina föräldrar eller vem som ska få ta viktiga beslut som handlar om barnet. Det vill säga frågor kring boende, umgänge eller vårdnad.

Socialtjänsten ska lyssna på barnet innan de tar beslut, och sen ta ett beslut där det som de kommit fram till är barnets bästa är avgörande. Barnets bästa är en kombination av vad barnet vill och vilka behov barnet har. Behoven går att komma fram till genom forskning och beprövad erfarenhet – vilket kan vara andra vuxna än föräldrarna runt barnet.

Det finns ingen särskild åldersgräns för när barn ska få säga vad de tycker och vill. Enligt lagen kan någon av föräldrarna (om de har vårdnaden nu) säga nej till att barnet pratar med socialtjänsten om frågor kring boende, umgänge eller vårdnad. Om en förälder sagt nej men barnet ändå vill få berätta för någon om vad som är viktigt så kan barnet alltid vända sig till den del av socialtjänsten som kallas för Råd och stöd.

Om du är oroad för barnet kan du göra en orosanmälan. Om det öppnas en barnavårdsutredning får barnet alltid prata med socialtjänsten. Det som kommer fram i utredningen ska då också förmedlas till bägge vårdnadshavarna.

Du kan alltid kontakta oss på BOiU om du har frågor eller vill ha hjälp med det här eller andra saker.

Du själv

Det finns många saker i ditt liv som du har rätt att påverka. Det första steget är alltid att prata med den som bestämmer. Det kan vara en vuxen som du bor hos eller en lärare, men ibland är det en myndighet.

Nedan tar vi ett exempel som handlar om var du ska bo om du har föräldrar som ska flytta isär, eller om du inte kan bo med någon av dina föräldrar.

Du vill vara med och bestämma om var du ska bo

Enligt lagen ska du få berätta för de som bestämmer om vad som är viktigt för dig när det handlar om var du ska bo, hur mycket du ska träffa dina föräldrar eller vem som ska få ta viktiga beslut som handlar om dig.

De vuxna ska lyssna på dig innan de tar beslut.

  1. Om det går, prata med dina föräldrar om hur du vill ha det.
  2. Om det inte går att prata med dina föräldrar, eller om du tror att de inte kommer att bry sig om vad du vill, så kan du prata med socialtjänsten om vad du vill. Ifall dina föräldrar får hjälp av socialtjänsten och en domstol att bestämma var du ska bo, så ska de som jobbar på socialtjänsten fråga om du vill berätta hur du vill ha det. Det finns ingen särskild åldersgräns för när du ska få säga vad du tycker och vill. Enligt lagen kan någon av dina föräldrar säga nej till att du pratar med socialtjänsten. Om en förälder sagt nej men du ändå vill få berätta för någon om vad som är viktigt för dig så kan du vända dig till den del av socialtjänsten som kallas för Råd och stöd.
  3. Prata med oss på BOiU.

Du kan alltid kontakta oss på BOiU om du har frågor eller vill ha hjälp med det här eller andra saker.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här