Vem är du?

Jag är ett barn Jag är en ungdom Jag är vuxen nära barn Jag är vuxen som möter barn Jag är politiker / tjänsteperson

Skola

Skolan

Barn har rätt att vara med och påverka sin skolgång. Skolan har en skyldighet att ta in, överväga och besluta kring krav som elever ställer, samt meddela och motivera beslutet till berörda elever. I både skollagen, läroplanen och gymnasieförordningen står det att skolan har ett ansvar för att ge alla elever inflytande över utbildningen. Eleverna är en viktig del av arbetet för att skapa en bättre skola.

Så här kan du göra om ett barn vill påverka undervisningen. Du kan göra på samma sätt om det är något i annat i skolan som barnet vill förändra.

Så låter du barn och unga påverka undervisningen

Som vuxen i skolan är det bra att profilera sig som en som lyssnar och intresserar sig för vad eleverna tycker. Då blir det naturligt för dem att komma med önskemål och synpunkter om exempelvis undervisning.

Vad undervisningen ska innehålla och hur den ska fungera bestäms till viss del av de lagar och regler som styr skolan, men det finns stort utrymme för lärare och elever att gemensamt komma fram till hur det ska fungera.

Eleverna har rätt att framföra sina åsikter och bli respekterade och lyssnade på. Om elever upplever reellt inflytande över undervisningens innehåll och hur den utförs har det visat att de lär sig mer, blir mer engagerade och tar mer ansvar.

  1. Lyssna på vad eleven har att säga
  2. Överväg idén, kom med förslag utifrån din erfarenhet, diskutera.
  3. Ta beslut tillsammans

Om du själv vill ta initiativet till en diskussion, tänk på att förklara vad som går att påverka, visa hur läroplanerna ser ut och ge exempel på olika alternativ. Låt eleverna komma med förslag och var öppen för nya idéer. Tänk på att det inte finns någon åldersgräns för när barn kan vara delaktiga i hur undervisningen utformas, men att det är viktigt att dialogen utformas på ett sätt som fungerar för barnet.

Skolan

Barn har rätt att må bra och känna sig trygga i skolan. Det är även viktigt för de vuxna i barnens närhet att veta att de har det bra och trivs med undervisningen. I både skollagen, gymnasieförordningen och läroplanen står det att skolan har ett ansvar för att ge alla elever inflytande över utbildningen. Vissa saker är redan bestämda i de lagar och regler som gäller i skolan, men mycket kan elever och lärare bestämma tillsammans.

Så här kan du göra om ett barn vill påverka undervisningen. Du kan göra på samma sätt om det är något i annat i skolan som barnet vill förändra.

Så kan barn och unga påverka undervisningen

Om ett barn tycker att undervisningen fungerar dåligt och vill att den ska göras om så är det viktigt att du:

  1. Lyssnar och tar barnet på allvar.
  2. Ger råd om hur barnet kan ta upp detta i skolan och erbjuder dig att stötta och hjälpa till. Om barnet tycker det känns svårt att själv ta upp det i skolan så erbjud dig att prata med lärare och eventuellt rektor.
  3. Samlar fler. Förmodligen är det fler barn som vill få till förändringar. Då kan det vara bra att samla flera föräldrar och på det viset påverka skolan och initiera dem att lyssna på barnen.

Du kan alltid kontakta oss på BOiU om du har frågor eller vill ha hjälp med det här eller andra saker.

Skolan

Skolan är din arbetsplats där du tillbringar mycket av din tid. Du har rätt att lära dig, trivas, ha roligt och känna dig säker i skolan. Du har också rätt att påverka hur undervisningen går till. Vissa saker är redan bestämda i de lagar och regler som gäller i skolan, men mycket kan elever och lärare bestämma tillsammans.

Så här kan du göra om du vill påverka undervisningen. Du kan göra på samma sätt om det är något annat i skolan som du vill ändra på.

Så påverkar du undervisningen

Om ni inte tycker att undervisningen fungerar bra eller om ni har idéer om hur den kan bli bättre så har ni rätt att ta upp det med vuxna i skolan, eller kanske ta upp det i elevrådet.

Lärarna och rektor ska lyssna på er och hjälpa er att se om och hur det finns möjligheter att göra om undervisningen.

  1. Börja med att prata med läraren. Tänk på att vara trevlig och ha bra grund för dina argument. Det är störst chans att du får igenom en förändring om du redan har en idé på en bättre lösning.
  2. Ta hjälp av dina vänner och klasskamrater eller ditt elevråd. Det kan finnas fler som har liknande tankar och det är bra om ni kan komma överens i klassen. Om du vill ha stöd, tips eller idéer kan du också höra av dig till någon av de elevorganisationer som finns.
  3. Om du tycker att din lärare inte lyssnar eller om läraren inte kan bestämma över det som du vill ändra på – prata med din rektor. Här gör du samma sak som i steg 1: var väl förberedd och ha bra argument.

Du kan alltid kontakta oss på BOiU om du har frågor eller vill ha hjälp med det här eller andra saker.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här