Vem är du?

Jag är ett barn Jag är en ungdom Jag är vuxen nära barn Jag är vuxen som möter barn Jag är politiker / tjänsteperson

När det ska tas beslut om barn

När det ska tas beslut som rör barn

Ett ”beslut” kan vara många olika saker. Ska det bestämmas om det ska bli en ”förändring” för ett eller flera barn? Då kommer det att tas beslut. Kanske ska ni möblera om på förskolan, ett barn i skolklassen behöver särskilt stöd – eller så måste ni kanske ändra barnens lunchtid.

BOiU kan hjälpa dig med allt du behöver tänka på. Se rutan till höger.

3 stopp på vägen till ett stärkt barnrättsperspektiv

skylten-m-bg-min

Tänk på barnrätten! Gör en bedömning av om det behövs ett barnrättsligt underlag – en barnkonsekvensanalys.

brglas-u-text-m-bg-min

Undersök vad som blir barnets bästa i beslutet. Använd barnrättsglasögonen!

plaster-m-bg-min

Om det inte går att ta beslut utifrån barnets bästa – ta fram kompensatoriska åtgärder!

När det ska tas beslut som rör barn

Ska det tas ett beslut som rör barn?

Ett ”beslut” kan vara många olika saker, och ibland kan det vara otydligt om något är ett beslut. Ska någon bestämma om det ska bli en ”förändring” för ett eller flera barn? Då kommer det att tas beslut.

Några exempel:

 • Det ska möbleras om på förskolan,
 • Ett barn i skolklassen behöver särskilt stöd
 • Skolbarnens lunchtid ändras
 • Socialtjänsten ska besluta om försörjningsstöd för en familj
 • Ett nytt bostadsområde ska planeras
 • Fritids får nya öppettider

Vi har information som du kan tipsa beslutsfattare om. Se rutan till höger.

När det ska tas beslut som rör barn

Alla människor upp till 18 år räknas som barn. Ska det tas ett beslut som rör någon eller några som är yngre än 18 år?

Ett ”beslut” kan vara många olika saker, och ibland kan det vara otydligt om något är ett beslut. Ska någon bestämma om det ska bli en ”förändring”? Då kommer det att tas beslut.

Några exempel:

 • En elev behöver särskilt stöd
 • Er lunchtid ändras
 • Ett nytt bostadsområde ska planeras
 • Fritidsgården får nya öppettider
 • Socialtjänsta ska besluta om en förälders försörjningsstöd
 • Socialtjänsten ska besluta var någon som är under 18 år ska bo

När det ska tas beslut om barn och unga måste de som bestämmer se till att det blir så bra det bara går för de personer som det handlar om. Då ska de både ta reda på vad barnen eller de unga behöver, och vad de vill. Ju äldre och mognare den unga personen är, desto mer måste den som beslutar bry sig om åsikterna!

Så här bör det gå till när det ska tas beslut som påverkar barn eller unga. Den som tar beslutet ska:

skylten-m-bg-min

Tänka på om det som ska bestämmas kommer att påverka någon under 18 år.

brglas-u-text-m-bg-min

Undersöka hur det ska bli så bra som det bara går för de barn eller unga som påverkas. Bland annat ska de fråga de som berörs och ta hänsyn till åsikterna. ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet” står det i barnkonventionen.

plaster-m-bg-min

Förbättra på något annat sätt, om det trots allt inte går att genomföra det som skulle vara det bästa för de barn eller unga som berörs. Det brukar kallas ”kompensatoriska åtgärder.”

Tips till de som bestämmer

Vi har information som du kan tipsa de som bestämmer om, så att de tar bra beslut.

Vi på BOiU kan också ge dem utbildning i hur de ska göra!

Se rutan till höger.

När det ska tas beslut som rör barn

Ska det tas ett beslut som rör barn?

Ett ”beslut” kan vara många olika saker, och ibland kan det vara otydligt om något är ett beslut. Ska någon bestämma om det ska bli en ”förändring” för ett eller flera barn? Då kommer det att tas beslut.

Några exempel:

 • Ett barn i klassen behöver särskilt stöd
 • Skolbarnens lunchtid ändras
 • Ett nytt bostadsområde ska planeras
 • Fritids får nya öppettider

När det ska tas beslut om barn måste de som bestämmer se till att det blir så bra det bara går för de barn som det handlar om. Då ska de både ta reda på vad barnen behöver, och vad barnen vill. De måste lyssna på barnen!

Så här ska de göra

skylten-m-bg-min

Tänka på om det som ska bestämmas kommer att påverka barn.

brglas-u-text-m-bg-min

Undersöka hur det ska bli så bra som det bara går för barnen eller barnet som berörs. Bland annat ska de fråga barnen!

plaster-m-bg-min

Förbättra på något annat sätt, om det inte går att göra det som är allra bäst. Det kan till exempel vara att skolbarnen får en frukt av skolan på förmiddagen om de trots allt måste vänta längre på lunchen.

Tips till de som bestämmer

Vi har information som du kan tipsa de som bestämmer om, så att de tar bra beslut.

Vi på BOiU kan också ge dem utbildning i hur de ska göra!

Se rutan till höger.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här