Publicerat: 2022-02-11 Pandemin satte barns liv på paus

Hur är det att vara ung i en pandemi? Den frågan har undersökts av forskargruppen Chap vid Uppsala universitet i ett samarbete med Barnombudet. Studien visar att barn och ungdomar upplevde mindre stress och press, men också att deras sociala liv sattes på paus.  

Läs rapporten här

– Förhoppningen är att barnens tankar kan vara till nytta för de diskussioner som nu förs om hur vi vill att samhället framöver ska se ut, säger Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet. 

Inställda aktiviteter och evenemang, minskade möjligheter till nya kontakter och begränsningar i vardagen har lett till tristess och ledsamhet bland barn och unga som deltog i studien. Vidare led de med de äldre och oroades över hur corona har påverkat samhället i stort.   

– Många tar upp hur de har saknat sina fritidsaktiviteter och sociala sammanhang. Sådant har ett stort värde för barns välmående och är viktigt för barns rätt till utveckling och hälsa, säger Lisa Skiöld, verksamhetschef på Barnombudet i Uppsala län. 

– För vissa har pandemin fört med sig positiva upplevelser. De nämner till exempel minskad stress och press både i skolan och socialt, mer tid med familjen och tid att reflektera över vad som är viktigt i livet. 

Anna Sarkadi:  

– Barn och unga reagerar på olika sätt, precis som vuxna. När vi nu diskuterar hur en återgång till arbetsplatserna ska se ut så kanske vi ska tänka likadant för barn och unga? Vi kanske ska fundera på om det finns fördelar med att variera undervisning på plats och på distans, eller om det går att anpassa på individnivå ibland?   

Om studien

Studien leddes av Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, och bedrevs av forskargruppen Chap (Child Health and Parenting) vid Uppsala universitet i samarbete med Barnombudet i Uppsala län. Deltagarna fick bland annat reflektera över vad som var det bästa respektive sämsta med corona, om det fanns något med corona som oroade dem, hur det var i skolan under pandemin och vad de ville göra efter pandemins slut.

Totalt 59 barn och ungdomar mellan 4 och 18 år besvarade en webbenkät. Antalet barn och ungdomar som medverkade i studien är relativt litet och urvalet är inte representativt. Slutsatserna från studien kan följaktligen inte generaliseras till alla barn och ungdomar i Sverige. Studien pågick under våren 2021.

Läs rapporten här.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här