fbpx

Publicerat: 2020-12-08 Partnerskap med Region Uppsala

2021 ingår Barnombudet i Uppsala län i ett fyraårigt idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Region Uppsala. Partnerskapet inkluderar hela Regionens verksamhet. Läs mer i Region Uppsalas pressmeddelande.

Uppföljning av genomförandet av barnets rätt i regionen kommer att ske i Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration.

Ett idéburet offentligt partnerskap mellan BOiU och Uppsala kommun finns sedan 2019.

 

 

Martin Price

Barnrättslig rådgivare för Region Uppsala

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

018-700 99 32

martin.price@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här