Publicerat: 2019-10-02 Priser Mötesrummet

Priser och bokning

Pris 500 kr/timme

Intäkterna går till att finansiera BOiU:s verksamhet

Skicka bokningsförfrågan med formuläret eller till lokal@boiu.se

Vi förbehåller oss rätten att neka uthyrning utan att uppge orsak, och att avboka överenskommen uthyrning om omständigheter framkommer som inte är i linje med BOiU:s värdegrund och barnets rättigheter.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här