Publicerat: 2019-10-01 Rapport till Uppsala Health Summit

Den internationella konferensen Uppsala Health Summit fokuserar i år på hur barnperspektivet kan stärkas i stadsplanering för att skapa hälsosamma och barnvänliga stadsmiljöer.

Inför konferensen har BOiU genomfört dialoger på en förskola och en mellanstadieskola och med deltagare i BOiU:s expertråd med ensamkommande. Tankarna och idéerna från barnen och ungdomarna ligger till grund för en rapport som finns att läsa här (sidan 54 och framåt).

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här