Publicerat: 2018-09-11 Resultatet i Barnval 2018

Under augusti besökte vi cirka 30 klasser i årskurs 5 på 16 olika skolor i Uppsala och träffade över 550 barn. I besöket ingick ett moment där eleverna fritt fick föreslå vad de vill ändra på. I varje klass genomfördes sedan en omröstning. Detta är något vi gör årligen i augusti i samband med att vi delar ut Barnrättskalendern.

De 7 förslag som var vanligast på samtliga skolor fick alla barn som ville sedan rösta om under Kulturnatten i Barnval 2018.

Totalt deltog 263 barn och unga i valet. Valet innebar alltså att kryssa för det alternativ som var viktigast för den som röstade. Det förslag som fick flest röster var ”Fler och säkrare övergångsställen” som kammade hem segern med hela 18 procent! Hela valresultatet ser ni i bilden nedan.  

Klicka på bilden för förstoring.

Vad innebär detta? Vad gör vi på BOiU med denna information?

Vi vill främja barns rätt att bli hörda och vi vill att barn i Uppsala ska få vara med och påverka stadens utveckling.

Barnvalet är en del i vårt arbete med att få barns röster hörda, visa att deras åsikter är viktiga och att vuxna lyssnar. Många barn upplevde det som roligt och spännande att få vara med att tycka till, vilket vi ser som väldigt positivt.

Femteklassernas omröstningar och Barnvalet blir underlag för information som Uppsalas politiker och beslutsfattare kommer att få del av underhösten i syfte att få barns åsikter representerade och hörda.

Vill du veta mer om omröstningen, kontakta Fredrik Norén.

Vill du veta mer om våra klassbesök, kontakta Karin Mellin.

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, och med stödärenden.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här