Warning: Declaration of Custom_Menu_Wizard_Walker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /var/www/vhosts/boiu.se/httpdocs/wp-content/plugins/custom-menu-wizard/include/class.walker.php on line 1320

Warning: Declaration of Custom_Menu_Wizard_Sorter::walk($elements, $max_depth = 0) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /var/www/vhosts/boiu.se/httpdocs/wp-content/plugins/custom-menu-wizard/include/class.sorter.php on line 73
Samhället | Barnombudet i Uppsala län

Publicerat: 2016-08-15 Samhället

När ett beslut rör barn och unga så ska dessa tillfrågas och bjudas in i processen. Det finns många sätt att involvera barn. Olika former av dialoger kan hjälpa er att göra besluten bättre.

När barn hör av sig med förslag är det viktigt att lyssna och ta det på allvar. Förklara vad som händer nu, hur förslaget kommer tas emot och vad de kan göra mer. Träffa barnen och berätta hur ni kommer att hantera deras förslag.

Vi hjälper gärna till med dialogen med barn som berörs.

 brglas-min

Mer om barnrättsbeslut

Läs mer här om hur barns och ungas rättigheter kan tillgodoses när det ska tas beslut. BOiU kan hjälpa till!

Om barnets rättigheter i Uppsala kommuns mål och budget 2016

Vägledande i allt vårt arbete är FN:s barnkonvention.

Kommungemensamma inriktningsmål

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Uppdrag till kommunstyrelsen

Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden.

Social hållbarhet

Utvecklingsförutsättningar

Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet och barn ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i de beslut som berör dem. Kommunen ska ta hänsyn till barns rättigheter såsom de formulerats i Barnkonventionen och ha beredskap inför kommande lagstiftningsförändring då Barnkonventionen blir lag.

Utmaningar

Att delta i det som händer i samhället är en rättighet och en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Förutsättningarna att utnyttja sina demokratiska rättigheter är dock inte jämlikt fördelade. För att ändra på detta behöver kommunen arbeta för att öka möjligheterna till delaktighet för olika grupper i samhället till exempel genom metoder för att barn och unga ska få komma till tals i frågor som berör dem och för att personer med funktionsnedsättning aktivt ska kunna delta i samhällsdebatten.

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, samt med stödärenden. Hon har också hand om vår skolverksamhet, Barnrättskalendern, Typ så här och Guldkantsbidraget.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här