fbpx

Publicerat: 2019-03-26 Sekretess och informationsöverföring när barn misstänks fara illa

Datum: Den 23 november 2017
Tid: kl 9-15.15
Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset
Målgrupp: personal i verksamheter som möter barn som behöver skydd

Ämnen och presentationer

  • Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd, Jakobsson, Lundgren
  • Inga-Lill Jakobsson specialpedagog och fil dr & Marianne Lundgren, socialsekreterare och fil dr
  • Sekretess – hinder och möjliga lösningar – Mats Holmberg jurist Region Uppsala
  • Sekretessfrågor hos polisen – Mariann Leukhardt, jurist, rättsavdelningen/rättsenhet Mitt
  • Panelsamtal med praktiker – I panelen bland annat representanter från: sjukvård, kvinnojour, socialtjänst hos Barnahus, polis och skola som berör hur det kan fungera med sekretess och samverkan

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Om Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet i Uppsala län ska verka för att de barn som behöver vårt skydd i samhället ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och initiera verksamhetsutveckling och forskning kring dessa barn.

I barnskyddsrådet finns personer som är verksamma inom olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

Läs mer här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här