Publicerat: 2019-03-26 Sekretess och informationsöverföring när barn misstänks fara illa

Datum: Den 23 november 2017
Tid: kl 9-15.15
Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset
Målgrupp: personal i verksamheter som möter barn som behöver skydd

Ämnen och presentationer

  • Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd, Jakobsson, Lundgren
  • Inga-Lill Jakobsson specialpedagog och fil dr & Marianne Lundgren, socialsekreterare och fil dr
  • Sekretess – hinder och möjliga lösningar – Mats Holmberg jurist Region Uppsala
  • Sekretessfrågor hos polisen – Mariann Leukhardt, jurist, rättsavdelningen/rättsenhet Mitt
  • Panelsamtal med praktiker – I panelen bland annat representanter från: sjukvård, kvinnojour, socialtjänst hos Barnahus, polis och skola som berör hur det kan fungera med sekretess och samverkan

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Om Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet i Uppsala län ska verka för att de barn som behöver vårt skydd i samhället ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och initiera verksamhetsutveckling och forskning kring dessa barn.

I barnskyddsrådet finns personer som är verksamma inom olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

Läs mer här.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här