Publicerat: 2016-08-15 Skolan

Barn har rätt att må bra och känna sig trygga i skolan. Det är även viktigt för de vuxna i barnens närhet att veta att de har det bra och trivs med undervisningen. I både skollagen, gymnasieförordningen och läroplanen står det att skolan har ett ansvar för att ge alla elever inflytande över utbildningen. Vissa saker är redan bestämda i de lagar och regler som gäller i skolan, men mycket kan elever och lärare bestämma tillsammans.

Så här kan du göra om ett barn vill påverka undervisningen. Du kan göra på samma sätt om det är något i annat i skolan som barnet vill förändra.

Så kan barn och unga påverka undervisningen

Om ett barn tycker att undervisningen fungerar dåligt och vill att den ska göras om så är det viktigt att du:

  1. Lyssnar och tar barnet på allvar.
  2. Ger råd om hur barnet kan ta upp detta i skolan och erbjuder dig att stötta och hjälpa till. Om barnet tycker det känns svårt att själv ta upp det i skolan så erbjud dig att prata med lärare och eventuellt rektor.
  3. Samlar fler. Förmodligen är det fler barn som vill få till förändringar. Då kan det vara bra att samla flera föräldrar och på det viset påverka skolan och initiera dem att lyssna på barnen.

Du kan alltid kontakta oss på BOiU om du har frågor eller vill ha hjälp med det här eller andra saker.

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, samt med stödärenden. Hon har också hand om vår skolverksamhet, Barnrättskalendern, Typ så här och Guldkantsbidraget.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

De här bestämmer i skolan

Elever: ska få vara med och påverka i alla frågor som rör dem. Klassråd, elevråd och matråd är olika sätt för elever att säga vad de tycker om skolan.

Lärare: bestämmer över hur undervisningen läggs upp. Vad undervisningen innehåller bestäms av lagar och regler som läraren inte kan ändra.

Rektor: bestämmer över hur skolans pengar används. Ansvarar för att eleverna på skolan lär sig det som de ska lära sig och kan därför bestämma över lärarna. Är lärarnas chef.

Huvudman: den som driver skolan. Kommunala skolor har kommunen som huvudman, friskolor har olika huvudmän. Huvudmannen är ”rektors chef”.

Föräldraförening: finns på en del skolor men kan inte bestämma något utan kan bara framföra tankar och idéer, oftast till rektor.

Tips!

Sveriges Elevråd, för elever i övre grundskolan

Svea, Sveriges Elevråd

Arbetsmiljölagen i skolan

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här